เตรียมประกาศใช้การระบุเพศด้วยสัญลักษณ์ X

เตรียมประกาศใช้การระบุเพศด้วยสัญลักษณ์ X

Joe Biden ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอเมริกาผลักดันสิทธิของชาว LGBTQ+ และเตรียมประกาศใช้การระบุเพศด้วยสัญลักษณ์ X ในเอกสารราชการต่างๆ รวมไปถึงบัตรประจำตัวและพาสปอร์ต เพื่อลดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม ไม่ให้เกียรติ และถูกจำกัดสิทธิต่างๆ ของชาวนอนไบนารี่ ทรานส์เจนเดอร์...