เสวนา: ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย (Facebook live)

เสวนา: ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย (Facebook live)

Date: วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020 เวลา 13:00 – 16:00Place: งานกิจกรรมออนไลน์ Details: เสวนา : ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผยร่วมรับฟังและสะท้อนมุมมองต่อสรุปสถานการณ์ กฏเกณฑ์ นโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยไทยโดยนศ. LGBT+ จากทั้ง 4...
มหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 1)

มหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 1)

มหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 1)คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 1)8 มิ.ย. ร่วมรับชม เสวนา : ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผยติดตามตอนต่อไปได้ที่ young pride club ทาง FB, IG,...