วันสตรีสากล เชียงใหม่ ประเทศไทย ประจำปี 2563 : Chiangmai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity

วันสตรีสากล เชียงใหม่ ประเทศไทย ประจำปี 2563 : Chiangmai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity

Date: วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020 เวลา 17:00 – 20:30Place: Thapae Gate, Chiang MaiDetails: วันสตรีสากล เชียงใหม่ ประเทศไทย ประจำปี 2563 : Chiangmai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity17 -17.30 น.: เดินขบวน จากพุทธสถาน ถึงประตูท่าแพ17.30...