Jean Pierre สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้หญิงผิวสีคนที่สองบนโพเดี้ยมทำเนียบข่าวแห่งสหรัฐ

Jean Pierre สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้หญิงผิวสีคนที่สองบนโพเดี้ยมทำเนียบข่าวแห่งสหรัฐ

“ฉันรู้สึกซาบซึ้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้” Jean-Pierre กล่าวบนโพเดี้ยมในฐานะรองเลขาธิการแห่งทำเนียบขาว หลังจากถูกถามถึงความยากที่จะได้เห็นผู้หญิงผิวสียืนอยู่ในที่แห่งนี้...