Finland ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

Finland ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

อีกครั้งแล้วกับการครองตำแหน่งเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 สำหรับฟินแลนด์ ในขณะที่ไทยยังย่ำอยู่ในอันดับที่ 54 ซึ่งไม่เขยื้อนจากปีที่แล้ว.หากหลายคนๆ กำลังมองหาสถานที่สำหรับการศึกษา หรือการท่องเที่ยว...