ปรับลดวูบ ค่าใช้จ่ายการขอใบเปลี่ยนแปลงเพศสภาพลดเหลือเพียง 10 ปอนด์(433.77 บาท)

ปรับลดวูบ ค่าใช้จ่ายการขอใบเปลี่ยนแปลงเพศสภาพลดเหลือเพียง 10 ปอนด์(433.77 บาท)

“รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้การยื่นขอใบเปลี่ยนแปลงเพศสภาพเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีศักดิ์ศรีให้ได้มากที่สุด”.คำกล่าวจากสำนักงานแห่งความเสมอภาคในสก็อตแลนด์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศถึงการแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยืดเยื้อยาวนานในการ...