ผู้ปกครองสั่งไล่ออก! หลังครูศิลปะยก Trans Activist เป็น Person of the Day ชี้ ‘เนื้อหาไม่เหมาะสม สอดแทรกประเด็นการเมือง’

ผู้ปกครองสั่งไล่ออก! หลังครูศิลปะยก Trans Activist เป็น Person of the Day ชี้ ‘เนื้อหาไม่เหมาะสม สอดแทรกประเด็นการเมือง’

ผู้ปกครองสั่งไล่ออก! หลังครูศิลปะยก Trans Activist เป็น Person of the Day ชี้ ‘เนื้อหาไม่เหมาะสม สอดแทรกประเด็นการเมือง’.เรื่องนี้เกิดขึ้นในห้องเรียนออนไลน์วิชาศิลปะของโรงเรียน Minnetonka Middle School East เมื่อคุณครู Colin Perucco แนะนำ Marsha P. Johnson...