เสวนา Young Transการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย

เสวนา Young Transการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย

Date: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:00 – 16:00Place: ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Details:เสวนา Young Trans การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทยDate: 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563Time: 13.00 – 16.00 น.Venue: ณ ศูนย์สตรีศึกษา...