สถาบันการศึกษาในญีปุ่นน้อยกว่า 10% สนับสนุนสวัสดิการนักเรียน LGBT

สถาบันการศึกษาในญีปุ่นน้อยกว่า 10% สนับสนุนสวัสดิการนักเรียน LGBT

ผลวิจัยเผย สถาบันการศึกษาในญีปุ่นน้อยกว่า 10% สนับสนุนสวัสดิการนักเรียน LGBT!Japan Student Services Organization หน่วยงานอิสระด้านการศึกษาที่จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนญี่ปุ่น และให้การสนับสนุนนักเรียนชาวต่างชาติ...