#SaveRalph แอนิเมชั่นรณรงค์ให้ทั่วโลกยุติการใช้เครื่องสำอางที่ทดลองกับสัตว์ .⁠

#SaveRalph แอนิเมชั่นรณรงค์ให้ทั่วโลกยุติการใช้เครื่องสำอางที่ทดลองกับสัตว์ .⁠

ดราม่าหนัก! #SaveRalphแอนิเมชั่นรณรงค์ให้ทั่วโลกยุติการใช้เครื่องสำอางที่ทดลองกับสัตว์.⁠Humane Society International (HSI) ได้ปล่อยแอนิเมชันเรื่องสั้น เล่นเรื่องราวของกระต่ายน้อยชื่อ Ralph ถูกทดลองจนทำให้ตาบอด.หลังจากสื่อนี้ออกมาทำให้ชาวเน็ตต่างวืพากย์ วิจารณ์...