เสวนา: ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย (Facebook live)

เสวนา: ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย (Facebook live)

Date: วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020 เวลา 13:00 – 16:00Place: งานกิจกรรมออนไลน์ Details: เสวนา : ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผยร่วมรับฟังและสะท้อนมุมมองต่อสรุปสถานการณ์ กฏเกณฑ์ นโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยไทยโดยนศ. LGBT+ จากทั้ง 4...
Young Trans Club

Young Trans Club

Date: 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:00 – 16:00Place: ศูนย์สตรีศึกษา มช Details:กิจกรรมสร้างความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย (ไม่จำกัดสถาบัน สาขา ภูมิลำเนา)21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563ณ ศูนย์สตรีศึกษา...
Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก

Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก

Date: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:00 – 1 PlaceLe Dta’wan market Street Food Chiangmai ตลาดนัด เลอตะวันมาร์เก็ต Details: Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึกDate: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (22.02.2020)Time: 9.00 – 24.00 Hrs.Place:...
เสวนา Young Transการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย

เสวนา Young Transการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย

Date: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:00 – 16:00Place: ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Details:เสวนา Young Trans การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทยDate: 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563Time: 13.00 – 16.00 น.Venue: ณ ศูนย์สตรีศึกษา...
PRIDE CMU: Gender Talk Contest

PRIDE CMU: Gender Talk Contest

Date: วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 น. ถึง 16.30 น.Place: ภาควิชาสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Details: ประกาศรับสมัคร! GENDER TALK CONTEST!Application: https://goo.gl/forms/jplKw8l6HnuUznoF3เวลารับสมัคร วันนี้ – 6 ธ.ค. 61...