LGBTQ+ ในอเมริกาไม่มีความต้องการและไม่วางแผนที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส Covid-19

LGBTQ+ ในอเมริกาไม่มีความต้องการและไม่วางแผนที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส Covid-19

ผลสำรวจจาก Out Boulder County พบว่าประชากร LGBTQ+ ในอเมริกาไม่มีความต้องการและไม่วางแผนที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส Covid-19 โดยเหตุผลอันดับหนึ่งก็คือยังคงกังวลในเรื่องของความปลอดภัย เหตุผลรองลงมาก็คือยังคงกังวลในประสิทธิภาพของตัววัคซีน...