เสวนา ก้าวต่อไปเพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ @CNX Pride 2020

เสวนา ก้าวต่อไปเพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ @CNX Pride 2020

Date: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:00 – 12:00Place: พุทธสถาน เชียงใหม่ Details: เสวนา ก้าวต่อไปเพื่อยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ@Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก”Date: เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563Time: 9.00 น. – 12.15 น.Venue:...
Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก

Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก

Date: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:00 – 1 PlaceLe Dta’wan market Street Food Chiangmai ตลาดนัด เลอตะวันมาร์เก็ต Details: Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึกDate: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (22.02.2020)Time: 9.00 – 24.00 Hrs.Place:...
Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึก

Chiang Mai Pride 2020: 22.02.2020

Chiang Mai Pride 2020: 22.02.2020Chiang Mai Pride 2020: ๑๑ ปี เสาร์ซาวเอ็ดรำลึกDate: วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (22.02.2020)Time: 9.00 – 24.00 Hrs.Place: พุทธสถานเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ ท่าแพ และลานกิจกรรมเลอตะวัน จังหวัดเชียงใหม่(the Chiang Mai...