“Framing Britney Spears” เผยชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของนักร้องป๊อบสตาร์

“Framing Britney Spears” เผยชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของนักร้องป๊อบสตาร์

“Framing Britney Spears” เผยชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของนักร้องป๊อบสตาร์เชื่อว่าคอเพลงสากลยุค 90 ไม่มีใคร ไม่รู้จักชื่อของเจ้าหญิงเพลงป๊อบ บริทนีย์ สเปรียส์ ซึ่งความโด่งดังของเธอก็มาพร้อมกับข่าวฉาวต่าง ๆ มากมาย ที่ถือเป็นของหวานสำหรับสื่อมวลชนในยุคนั้น...