Red Balloon 2 คนเหงา เรา 2 คน จากหนังสู่เรื่องจริง ความเป็นตัวเองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแต่งงาน

Red Balloon 2 คนเหงา เรา 2 คน จากหนังสู่เรื่องจริง ความเป็นตัวเองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแต่งงาน

Red Balloon 2 คนเหงา เรา 2 คน จากหนังสู่เรื่องจริง ความเป็นตัวเองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแต่งงาน อ่านบทความเต็ม: https://youngprideclub.com/2020/07/09/red-balloon-2-lgbtq/.Red Balloon นั้นเป็นเรื่องราวของ เซี่ยจือเฉิน เด็กเรียนดี นิสัยเรียบร้อย มีพ่อเป็นหัวหน้าแก๊ง...