Young Trans Club

Young Trans Club

Date: 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:00 – 16:00Place: ศูนย์สตรีศึกษา มช Details:กิจกรรมสร้างความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย (ไม่จำกัดสถาบัน สาขา ภูมิลำเนา)21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563ณ ศูนย์สตรีศึกษา...