ทำแท้งอย่างไร ถึงจะปลอดภัย? บทสัมภาษณ์พิเศษกับ ตุ๊กตา’ นิศารัตน์ จงวิศาล สมาชิก”กลุ่มทำทาง” ทิศทางทำแท้งปลอดภัยในประเทศไทย เนื่องในวัน International Safe Abortion Day

by | Sep 28, 2022 | Uncategorized

ทำแท้งอย่างไร ถึงจะปลอดภัย? บทสัมภาษณ์พิเศษกับ ตุ๊กตา’ นิศารัตน์ จงวิศาล สมาชิก”กลุ่มทำทาง” ทิศทางทำแท้งปลอดภัยในประเทศไทย เนื่องในวัน International Safe Abortion Day

เป็นข่าวที่น่าผิดหวังอย่างมากเมื่อ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States: SCOTUS) พิพากษายกเลิกคำตัดสินคดี Roe v Wade ที่เคยพิพากษาเมื่อปี 2516 ว่าการทำแท้งเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ และเป็นข้อถกเถียงทางสังคมมากมายว่าเหตุดังกล่าวพัดพรากสิทธิผู้หญิงหรือไม่

ในขณะเดียวกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย (International Safe Abortion Day) และประเทศไทยในปัจจุบันสามารถเข้าถึงกระบวนการทำแท้งได้ โดยอายุครรภ์จะต้องน้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยทำด้วยตัวเองหรือแพทย์ทำให้ จะมไม่มีความผิด

และมาตรา 305 จะเป็นข้อยกเว้นอนุโลมได้โดยไม่กำหนดอายุครรภ์ เช่น การกระทำผิดจากความผิดทางเพศ โดยข่มขืนโดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความ และการตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อร่ายกาย จิต สังคม นอกจากนี้ยังอนุโลมให้ยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ของหญิงโดยสมัครใจ โดยต้องได้รับการให้คำปรึกษาทางเลือกจากองค์กรหรือหน่วยงานที่กรมอนามัยอนุญาตแล้ว

ทางผู้เขียนจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับ ‘ตุ๊กตา’ นิศารัตน์ จงวิศาล สมาชิก”กลุ่มทำทาง” ว่ายุทธศาสตร์ที่จะเคลื่อนไหวต่อนั้นจะมีแผนดำเนินการอย่างไร

แน่นอนว่าสิ่งที่กลุ่มทำทางยืนหยัดมาตลอดคือการ”ยกเลิกกฎหมายทำแท้งทั้งหมด” เพราะถ้าหากการทำแท้งไม่ผิดตามกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว การทำแท้งจึงควรไปอยู่ข้อกำหนดกระทรวงในการให้บริการทางแพทย์ไปเลย ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ไหนกฎหมาย

ณ ปัจจุบันมีการทำงานที่เรียกว่า “Abortion access” คือ 1.หน่วยงานให้การปรึกษายังคงให้รับบริการเนื่องจากมีแค่ไม่กี่ที่ 2.การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้มีสถานบริการให้คำปรึกษาเพิ่ม และ 3.กระทรวงสาธารณสุขต้องประกาศว่าที่ไหนให้รับบริการปรึกษาการยุติตั้งครรภ์บ้าง

ยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งความก้าวหน้าคือ สปสช. ได้สนับสนุนการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
มาโดยตลอด และสนับสนุนค่าบริการให้แก่สถานบริการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำแท้งปลอดภัย 3,000 บาทต่อคน ถือเป็นความก้าวหน้าในหน่วยงานทางสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับการทำแท้งปลอดภัย

และนี่คือการทำงานเพื่อยุติกฎหมายตั้งครรภ์ต่อไป เพราะ”ไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อไปทำแท้ง”

ร่วมสนับสนุนเครือข่ายการยุติตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

  1. กลุ่มทำทาง @คุยกับผู้หญิงที่ทำแท้ง
  2. Rsathai https://www.facebook.com/rsathai.org/
  3. 1663 https://www.facebook.com/1663telephonecsg/
  4. The Choices Network, Thailand

อ้างอิง

https://www.bbc.com/thai/thailand-55799852

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/people-hold-signs-during-a-protest-against-recently-passed-news-photo/1145344226?adppopup=true