NEWS: รายงานผลวิจัยเผย คนรักต่างเพศมีแนวโน้ม ‘ลื่นไหลทางเพศ’ มากกว่าที่พวกเขาคิด

by | Jan 16, 2022 | Society

Scientific Reports วารสารออนไลน์ขนาดใหญ่ทีตีพิมพ์โดย Nature Portfolio ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 180 คน ที่ระบุว่าตัวตนว่าเป็นคนรักต่างเพศ โดยในรายงานเผยข้อมูลที่น่าสนใจถึงการที่คนรักต่างเพศมักจะรับรู้ถึงความลื่นไหลทางเพศของตัวเอง เมื่อพวกเขาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีที่แตกต่างในเรื่องเพศ
.
โดยนักวิจัยได้เผยข้อมูลในวารสาร ซึ่งค้นพบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ดึงดูดทางเพศทั้งผู้ชายและผู้หญิงในบางระดับ ขณะเดียวกันยังมีหลักฐานที่รวบรวมผลวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงผลสำรวจที่ชี้วัดถึงการมีอารมณ์ทางเพศหรืออวัยวะเพศแข็งตัว ในระหว่างที่ดูวิดีโอแนวอีโรติกของผู้หญิงและผู้ชาย
.
อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ยังได้เผยถึงปัจจัยที่ต่างออกไป อย่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อการขยายตัวของอวัยวะเพศ โดยในกลุ่มตัวอย่างได้แสดงหลักฐานถึงเพศที่มีความหลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเพียงส่วนน้อยที่ยืนยันว่าพวกเขายังมีความรู้สึกแบบคนรักต่างเพศต่อไป
.
อีกทั้งในรายงานยังระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่แน่ใจในสถานะทางเพศที่เป็นคนรักต่างเพศของตัวเอง และมีแนวโน้มว่าอาจจะสนใจเพศเดียวกันในอนาคต ขณะเดียวกันความนิยมแบบนี้ยังไม่ค่อยพบเห็นในผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าตนเองอยู่ฝั่งการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม
.
จากผลการสำรวจดังกล่าว นักวิจัยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างการทดลองเป็นครั้งที่สอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นถึง 460 คน ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย หลังจากทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดก็ได้ผลสรุปงานวิจัยที่มีทั้งผู้ที่ยังคงสถานะคนรักต่างเพศ ผู้ที่ยังควบคุมความรู้สึกที่มีต่อเพศเดียวกัน หรือผู้ที่มีสถานะทางเพศแบบ ‘ลื่นไหล’ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
.
หลังจากที่ได้อ่านข้อมูลผลวิจัยตามลำดับระบุว่า ภายใต้ 10% ของกลุ่มตัวอย่างที่ควบคุมความลื่นไหลทางเพศยืนยันว่าเป็นคนรักต่างเพศแบบไม่เฉพาะเจาะจง ส่วนในกลุ่มของผู้ที่ยังคงสนใจเพศตรงข้ามมีอยู่ 36% เช่นเดียวกับอีก 20.7% ที่เผยว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความลื่นไหลทางเพศ
.
นอกจากนี้มากกว่า 41% ของผู้ที่ยังคงดำเนินตามเพศวิถีโดยธรรมชาติ ซึ่งมีรายงานว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเป็นคนรักต่างเพศของพวกเขา อีกทั้ง 34.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความลื่นไหลตามธรรมชาติของเพศ และอีก 19.6% ที่ยังควบคุมการเปลี่ยนแปลงความสนใจทางเพศของตัวเอง
.
จากผลวิจัยครั้งที่ 2 มีความแตกต่างจากการทดลองครั้งแรก ที่ไม่ได้สำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีผลต่อการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังเป็นคนรักต่างเพศต่อไป แต่ในรายงานยังเปิดเผยเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์สนใจเพศเดียวกันในวันข้างหน้า เช่นเดียวกับผู้ที่มีความไหลลื่นทางเพศ ที่อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกสนใจเพศเดียวกันอย่างแท้จริง
.
โดย Dr. James Morandini ผู้เขียนงานวิจัยได้กล่าวว่า “เราะจะสามารถเปลี่ยนรสนิยมทางเพศจากการเข้าไปพูดคุยถึงการยอมรับเพศวิถีของตัวเองได้ไหม? คำตอบคือไม่ได้แน่นอน… ผมคิดว่างานวิจัยอาจจะเปลี่ยนวิธีการตีความพื้นฐานความรู้สึกในเรื่องของเพศสำหรับพวกเขาได้ ซึ่งหมายความว่ามีคน 2 คน ที่ระบุรสนิยมทางเพศค่อนข้างแตกต่างกัน อาจขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเลือกเปิดเผยตัวตนถึงความลื่นไหลทางเพศหรือเลือกที่จะใช้ชีวิตตามวิถีทางตามเพศโดยกำเนิดของตัวเอง”
.
อ้างอิง: https://www.pinknews.co.uk/2021/12/20/straight-people-sexually-fluid/
ภาพจาก: http://www.freepik.com/photo created by tirachardz

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/

YoungPrideClub #Straight #SexuallyFluid #Sexuality