NEWS: ผลสำรวจพบว่า 69% ของ ‘Intersex’ ต้องประสบกับการเลือกปฏิบัติ ด้านนักกิจกรรมเพื่อสิทธิและสนับสนุนกลุ่มอินเตอร์เซ็กส์ กลับมองว่ารายงานฉบับใหม่นี้ ให้ข้อมูลที่ “น่าสะเทือนใจ” แต่ก็ “ไม่น่าแปลกใจ”

by | Nov 21, 2021 | News

จากแบบสำรวจกลุ่ม LGBTQ+ จำนวน 1,528 คนในเดือนมิถุนายน 2020 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนที่มีลักษณะทางเพศทั้งสองหรือ ‘Intersex’ มากกว่า 2 ใน 3 หรือ 69% ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน LGBTQ+ ซึ่งมีเพียงประมาณ 35% เท่านั้น โดยการเลือกปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นเมื่อต้องแสดงเอกสารประจำตัว และถูกล่วงละเมิดในสถานพยาบาล
.
โดยมากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นอินเตอร์เซ็กส์ (51%) กล่าวว่าพวกเขาต้องปิดบังตัวเอง ไม่แสดงออก หรือเปลี่ยนการแต่งตัวเพราะกลัวว่าจะดูโดดเด่น และ 3 ใน 5 ของผู้ตอบได้หลีกเลี่ยงการใช้บริการในสถานพยาบาล (61%) และ 57% ได้หลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านค้าและร้านอาหาร เพื่อป้องกันความเกลียดชังและอคติที่อาจจะเกิดขึ้น
.
นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาต้องเลื่อนนัดหรือหลีกเลี่ยงการตรวจร่างกายต่างๆ เนื่องจากกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติ และกว่า 88% ของกลุ่มก็อ้างว่าเคยประสบกับการเลือกปฏิบัติจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมา โดยมีทั้งการปฏิเสธที่จะให้บริการ และมีการใช้ภาษาที่รุนแรง ไปจนถึงการล่วงละเมิดทางร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มีเพียง 19% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่อินเตอร์เซ็กส์เท่านั้นที่ประสบเหตุการณ์เดียวกัน
.
อย่างไรก็ตาม ความกลัวต่อการเลือกปฏิบัติในสถานที่อย่างโรงพยาบาล ไม่ได้ป็นเพียงปัจจัยเดียวสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้น เพราะ 65% ของกลุ่มนี้ระบุว่าไม่มีเงินไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ และ 46% ระบุว่าต้องเลื่อนการตรวจร่างกายออกไปเนื่องจากอุปสรรคทางการเงิน
.
การเลือกปฏิบัติที่ยังคงมีมากอยู่นี้ก็ส่งผลต่อสถานะทางการเงินของกลุ่ม LGBTQ+ โดยรวมด้วยเช่นกัน โดย 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น LGBTQ+ (80%) กล่าวว่าการเลือกปฏิบัติส่งผลกระทบในด้านลบต่อสวัสดิภาพทางการเงิน และ 3 ใน 4 (74%) กล่าวว่าการเลือกปฏิบัติมีผลต่อเงินเดือนที่ได้รับ และขัดขวางไม่ให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และอีก 84% รายงานว่าการเลือกปฏิบัติทำให้พวกเขาไม่ได้รับโอกาสในการถูกจ้างงานตั้งแต่แรก
.
แม้ว่าผลที่ได้จากการสำรวจจะดูน่าสะเทือนใจ แต่ก็ยืนยันและสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากที่กลุ่มอินเตอร์เซ็กส์ต้องได้พบเจอมานานหลายปี โดย Kimberly Zieselman กรรมการบริหารของ InterACT กล่าวว่าผลสำรวจฉบับนี้นั้น “น่าตกใจ” แต่ “ไม่น่าแปลกใจเลย”
.
“กลุ่มอินเตอร์เซ็กส์ต้องพบเจอกับเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงทั้งต่อร่างกายและอารมณ์มาตั้งแต่เป็นทารก” Kimberly Zieselman กล่าวในงานแถลงการณ์ “โดยข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ช่วยชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่กลุ่มคนที่มีสองเพศต้องเผชิญหน้ากันมาอย่างนานหลายปี”
.
ถึงแม้ว่าหนทางสู่ความเท่าเทียมของกลุ่มอินเตอร์เซ็กส์นั้นจะน่าเศร้าและยังห่างไกล และร่างกฎหมายหลากหลายฉบับก็ยิ่งทำให้ชีวิตของกลุ่มอินเตอร์เซ็กส์นั้นยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีก แต่ก็ยังมีข่าวดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อกลุ่มอินเตอร์เซ็กส์กันอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2020 โรงพยาบาลเด็กหลายๆ แห่งก็ได้เปลี่ยนแปลงและยกเลิกการทำศัลยกรรมโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเด็กที่เป็นอินเตอร์เซ็กส์ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำแคมเปญ #EndIntersexSurgery อย่างยาวนานถึง 3 ปี โดยโครงการ Intersex Justice
.
นอกจากนี้ Caroline Medina ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้ และเป็นนักวิเคราะห์นโยบาย ก็ได้แนะนำให้กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา “สร้างการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับสาธารณชน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนอินเตอร์เซ็กส์” โดยหวังว่าจะช่วยลดการเลือกปฏิบัติได้
.
ด้านทำเนียบขาวและทีมบริการของประธานาธิบดี Joe Biden เองก็ได้ร่วมสร้างการรับรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้ล่วงละเมิดร่างกายของคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กส์ในงานแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันแห่งการตระหนักรู้เรื่องอินเตอร์เซ็กส์ และยังได้ประณามถึง “การผ่าตัดและการรักษาด้วยฮอร์โมนที่เยาวชนไม่ต้องการและไม่ยินยอม แต่กลับต้องถูกบังคับตั้งแต่วัยที่ยังไม่สามารถตัดสินใจเพื่อตัวเองได้”
.
อ้างอิง : https://www.them.us/story/69-percent-intersex-people-experienced-discrimination-2021-report

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub