NEWS: California เตรียมออกกฎให้มหาวิทยาลัยเปิดรับคำร้องแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนนักศึกษาและศิษย์เก่าทรานสเจนเดอร์-นอนไบนารีด้วยชื่อใหม่ที่ถูกต้อง!

by | Sep 25, 2021 | News


รัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมเป็นรัฐแรกในอเมริกาที่จะเริ่มใช้กฎหมายไม่ให้มหาวิทยาลัยเรียกนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เป็นทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารีด้วยชื่อเก่า พร้อมเตรียมระบบที่เปิดให้แก้ไขชื่อและข้อมูลตามคำขอ โดยร่างกฎหมายนี้ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว และมีแนวโน้มสูงที่ Gavin Newsom ผู้ว่าราชการจะเซ็นชื่อประกาศใช้
.
David Chiu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อกฎหมายนี้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัยจะต้องระบุชื่อที่ถูกต้องของนักศึกษา โดยก่อนหน้านี้ David Chiu ก็ได้เสนอข้อกฎหมายที่คล้ายๆ กันในปี 2019 ซึ่งเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยอัปเดตข้อมูลของนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ Gavin Newsom เองก็เซ็นชื่อประกาศใช้ในปีเดียวกัน
.
“คนข้ามเพศและคนที่ไม่ระบุเพศต้องพบเจออุปสรรคมากมาย และอย่างน้อยนโยบายนี้ก็จะช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้หนึ่งข้อ” David Chiu กล่าวเอาไว้
.
David Chiu เชื่อว่ากฎหมายข้อนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ชาวทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารี่ต้องเจอกับการดูหมิ่นเหยียดหยามในที่ทำงาน ในมหาวิทยาลัยที่พวกเขาเข้าไปศึกษาต่อ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อชื่อในเอกสารไม่ตรงกับชื่อใหม่ที่เลือกใช้ ซึ่งก็มีผลการสำรวจอย่างเป็นทางการในปี 2015 โดย National Center for Trans Equality (NCTE) ว่า 24% ของผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเป็นทรานสเจนเดอร์ที่เปิดเผยตัวตน เคยถูกกลั่นแกล้งและล่วงละเมิดด้วยวาจา การกระทำ และทางเพศภายในสถานศึกษา และ 16% ต้องหยุดเรียนด้วยสาเหตุนั้น
.
โชคยังดีที่หลายๆ สถานศึกษาทั่วอเมริกาก็เริ่มมีการปรับใช้นโยบายที่สนับสนุนนักเรียนกลุ่ม LGBTQ+ มากยิ่งขึ้น โดยกว่า 266 สถาบันการศึกษามีนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียน-นักศึกษาสามารถเปลี่ยนชื่อในเอกสารได้ และให้นักเรียนสามารถใช้ชื่อที่ตัวเองเลือก แต่ก็ยังไม่ได้มีการผลักดันให้เป็นข้อกฎหมายที่บังคับให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องปรับใช้
.
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าร่างกฎหมายใหม่นี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ชาวทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารีต้องมีบาดแผลทางใจกับตัวตนที่ได้ละทิ้งไปแล้ว และเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ชาว LGBTQ+ แต่การยื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ง่ายดายจนถึงที่สุด เพราะข้อกำหนดบางข้อก็ยังคงถือเป็นอุปสรรคสำหรับบางคน
.
โดยนักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อจะต้องเตรียมเอกสารซึ่งอาจจะเป็นบัตรประจำตัว สูติบัตร หนังสือเดินทาง บัตรประกันสังคม หรือคำสั่งศาลที่ระบุว่าบุคคลนั้นๆ ได้เปลี่ยนชื่อหรือเพศแล้ว ซึ่งจากการสำรวจได้พบว่ากว่าครึ่งของชาวทรานสเจนเดอร์ไม่มีเอกสารที่ระบุชื่อหรือเพศใหม่ และขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อขอเอกสารก็ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป
.
David Chiu ตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องช่วยเหลือและลดอุปสรรคให้กับนักเรียนที่เป็นทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารีให้ได้อย่างง่ายที่สุด เพื่อที่นักเรียน-นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่ต้องถูกล่วงละเมิดหรือดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยสาเหตุว่าชื่อหรือเพศไม่ตรงกับข้อมูลในระบบของมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
.
อ้างอิง : https://www.them.us/story/california-first-state-requiring-colleges-use-trans-students-correct-names?fbclid=IwAR14pmNOxSBB-GjyzLgqBQiD4TRBrgPCvDbtqcnihKTwU97uN5cw4EwSQYA


Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub