NEWS: ถึงเวลาปรับหลักสูตรวิชา ‘เพศศึกษา’ เพราะนักเรียน LGBTQ+ ต้องไม่ถูกทอดทิ้ง!

by | Sep 2, 2021 | Uncategorized

การหลีกเลี่ยงบทสนทนาในหัวข้อเพศศึกษาไม่ได้ทำให้ความอยากรู้อยากเห็น หรือความต้องการทางเพศของวัยรุ่นลดลงไปได้ และยิ่งไปกว่านั้นการละเลยไม่พูดถึงเพศศึกษาที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่ม อาจส่งผลที่เป็นอันตรายกับวัยรุ่น LGBTQ+ ได้ด้วย
.
จากการสำรวจเรื่องการเรียนการสอนด้าน LGBTQ โดยองค์กร GLSEN ในปี 2019 พบว่ามีเพียง 8.2% ของนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่บอกว่าได้เรียนวิชาเพศศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ อยู่ด้วย

โดย Melanie Willingham-Jaggers ผู้อำนวยการของ GLSEN ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเรียนรู้เรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ+ จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รู้ถึงสิ่งสำคัญและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายที่แตกต่างของตนเอง และได้เปรียบเทียบกับการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์และเชื้อชาติที่บิดเบือนไปว่าจะทำให้นักเรียนเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง และอาจมีผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายซ้ำรอยเดิมได้อีกด้วย
.
แล้วการขาดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจะส่งผลต่อวัยรุ่น LGBTQ อย่างไรบ้าง? Melanie Willingham-Jagger พูดถึงประเด็นนี้ว่า “เมื่อวัยรุ่น LGBTQ+ ไม่เข้าใจและถูกตัดขาดออกการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา ก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวจากความไม่รู้ และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงและอันตราย จนอาจมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้”
.
“หากไม่มีวิชาเพศศึกษาที่ครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ+ วัยรุ่นที่เป็นทรานสเจนเดอร์และเควียร์ก็จะถูกทิ้งเอาไว้ในมุมมืด เพราะไม่มีความรู้เมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเอง ไม่เข้าใจร่างกายของตัวเอง และไม่เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกับร่างกายของผู้อื่น”
.
“ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อวิชาเพศศึกษาได้กำหนดเอาไว้ว่าหัวข้อบางหัวข้อนั้นว่าไม่เหมาะสม ก็จะยิ่งทำให้นักเรียนทุกคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์”
.
ด้าน Scout Bratt ผู้อำนวยการด้านการศึกษาที่ Chicago Women’s Health Center ได้ออกแบบวิชาเพศศึกษาใหม่ให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่ว Chicago เพื่อให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นเกรด 4 ในหัวข้ออย่างการมีประจำเดือน และการผลิตอสุจิ เพื่อให้มีความเข้าใจว่าทั้งคนที่เป็นทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารีเองก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนี้ได้
.
ซึ่งหากนักเรียน LGBTQ+ มีความเข้าใจเนื้อหาในวิชาเพศศึกษาที่ครอบคลุม ก็จะเติบโตขึ้นโดยมีความเข้าใจในร่างกายของตัวเอง และสามารถดูและสุขภาพทางเพศของตนให้แข็งแรงดีได้ รวมไปถึงจะสามารถตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ มีเหตุและผล และมีวิธีการสื่อสารที่ดีในความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวิชาเพศศึกษาต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ+
.
อ้างอิง :
https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/08/05/sex-education-importance-lgbtq-inclusivity-schools/8046137002/?fbclid=IwAR1ZNozvkiIaTqP_Sgj5bAIYc56ZtBE0cY10mcHNfPvxhofGC9tctSmFN3s

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub