NEWS: คดีผู้พิทักษ์ของ Britney Spears สะท้อนความจริงของระบบผู้พิทักษ์ ที่ทำให้ผู้พิการกว่าล้านรายต้องตกเป็นเหยี่อของการล่วงละเมิดและริดรอนสิทธิ์หลากหลายรูปแบบ

by | Aug 1, 2021 | Uncategorized

“ฉันมีห่วงอนามัยอยู่ในร่างกาย ทำให้ฉันไม่สามารถมีลูกได้ และผู้ปกครองของฉันก็ไม่ยอมให้ฉันไปพบแพทย์เพื่อเอามันออกมา” บริทนีย์ สเปียร์ส ให้การในศาล
.
เหล่าแฟนคลับ อินฟลูเอนเซอร์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิ และประชาชนทั่วไปต่างก็รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนและเรียกร้องให้ปลดปล่อยบริทนีย สเปียร์สจากการคุ้มครองที่ไม่เป็นธรรมกว่า 13 ปี ซึ่งให้สิทธิ์ทางกฎหมายแก่พ่อของเธอในการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพการงาน การเงิน และแม้แต่สิทธิในร่างกายของบริทนีย์เอง
.
ซึ่งบริทนีย์เองก็ไม่ใช่เหยื่อรายเดียวของการคุ้มครองที่ไม่เป็นธรรมนี้ แม้ว่าจะไม่มีการรายงานตัวเลขที่แน่ชัด แต่ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าอีกกว่าล้านคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเป็นผู้พิการทางจิตสังคมต้องถูกริดรอนสิทธิทางกฎหมาย และจัดให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของผู้พิทักษ์ ต้องได้รับการล่วงละเมิดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกบังคับให้รับการรักษาหรือใช้ยา บังคับให้ทำหมัน ยุติการตั้งครรภ์ ถูกกักขังโดยไม่สมัครใจ ถูกบังคับให้อยู่ในที่อยู่อาศัย และริดรอนอิสระภาพในการเคลื่อนย้ายและเดินทาง

เมื่อปี 2015 ในประเทศเซอร์เบีย รัฐบาลได้บังคับให้ผู้หญิงวัยรุ่นที่มีความบกพร่อง และอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ให้ได้รับการปฏิบัติทางการแพทย์โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอม ซึ่งรวมไปถึงการใส่ห่วงอนามัยเพื่อคุมกำเนิด การรับยาโดยไม่รับรู้ การบีบบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์ และการตรวจแปปสเมียร์ (ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก) แต่กลับอ้างว่าผู้พิทักษ์ได้ให้สิทธิ์นั้นมาแล้ว ซึ่งตามกฎหมายแล้วถือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาด
.
นอกจากนั้นยังมีกรณีของผู้หญิงรายหนึ่ง ซึงอาศัยอยู่กับคู่ของเธอภายใต้การดูแลขององค์กรแห่งหนึ่ง และถูกบีบบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์ในเดือนที่ 4 โดยเธอต้องการที่จะเก็บเด็กเอาไว้ แต่ผู้คุ้มครองที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในองค์กรนั้นกลับตัดสินใจขัดกับความต้องการของเธอ
.
สิ่งที่เกิดขึ้นกับบริทนีย์และผู้หญิงคนอื่นๆ ในประเทศเซอร์เบียต่างก็เป็นการละเมิดสิทธิในการให้กำเนิด และสิทธิพื้นฐานตามความคุ้มครองของกฎหมายนานาชาติ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเคารพสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของบุคคล สิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิในการมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง และเพื่อเป็นการคืนสิทธิเหล่านี้ให้กับผู้อยู่ภายใต้การคุ้มครอง จึงจำเป็นต้องแทนระบบผู้พิทักษ์ด้วยระบบที่สนับสนุนให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้เอง โดยให้ความเคารพในสิทธิ ความต้องการ และความพึงพอใจของบุคคลที่มีความบกพร่องทั้งหมด

บริทนีย์ สเปียร์สได้ให้การเพิ่มเติมว่า “ฉันไม่สมควรที่จะต้องถูกปฏิบัติแบบนี้เลยสักนิด มันไม่โอเคเลยที่จะต้องมาบังคับให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ” ซึ่งแน่นอนว่าบริทนีย์ไม่สมควรที่จะถูกปฏิบัติแบบนี้ เช่นเดียวกับคนอีกกว่าล้านคนทั่วโลก ที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลที่ล่วงละเมิดและริดรอนสิทธิโดยผู้พิทักษ์
.
อ้างอิง :
https://www.hrw.org/news/2021/06/26/britney-spearss-conservatorship-mirrors-reality-millions-disabilities

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub