NEWS: วัยรุ่นทรานส์ & นอนไบนารีอยากฆ่าตัวตายน้อยลง ผลสำรวจเผย ‘การยอมรับ เคารพ และสนับสนุน’ เป็นกำลังใจให้ LGBTQ+ อยากมีชีวิตต่อ!

by | Jul 5, 2021 | News

ผลสำรวจสุขภาพจิตของกลุ่มวัยรุ่นอเมริกา 35,000 รายที่เป็น LGBTQ+ จาก Trevor Project คอนเฟิร์มว่าการยอมรับ ให้ความเคารพ และสนับสนุนกลุ่มทรานสเจนเดอร์ในช่วงวัยรุ่น จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้
.
ผลสำรวจสรุปได้ว่ากลุ่มทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารีที่ได้รับการยอมรับและถูกเรียกด้วยสรรพนามที่ตรงกับตัวตนทางเพศ จะมีความพยายามที่จะจบชีวิตของตนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มคนที่ถูกเรียกด้วยสรรพนามไม่ตรงกับตัวตน และกลุ่มที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือเพศในเอกสารทางราชการก็มีความพยายามที่จะจบชีวิตของตนมากกว่ากลุ่มที่สามารถทำได้ถึงสองเท่า
.
จาก 38% ของกลุ่มสำรวจที่เป็นทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารี พบว่ามีแค่ 7% ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารทางราชการได้สำเร็จ ส่วนอีก 57% ไม่สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีเพียง 29% เท่านั้นที่บอกว่าทุกคนในครอบครัวเคารพและเรียกด้วยสรรพนามที่ถูกต้อง
.
อย่างไรก็ตาม จำนวนของกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารีที่มีความคิดจะฆ่าตัวตายก็ยังมีอยู่มาก โดย 42% ของผู้ตอบแบบสำรวจเคยคิดจะจบชีวิตอย่างจริงจังในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งเป็นทรานสเจนเดอร์และนอนไบนารี
.
Dr. Amy Green รองประธานโครงการสำรวจ เป็นกังวลกับข้อมูลที่ได้มาเป็นอย่างมาก เพราะมีหลายปัจจัยที่แตกต่างกันที่ทำให้กลุ่มวัยรุ่น LGBTQ+ มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
.
“เราได้ผลักดันให้นักออกกฎหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และองค์กรที่ช่วยเหลือเยาวชน ให้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนกลุ่มวัยรุ่น LGBTQ ให้ดียิ่งขึ้น และถ้าเราสามารถสร้างการยอมรับให้กับกลุ่ม LGBTQ ออกนโยบายและข้อปฏิบัติที่จะรวมกลุ่มคนข้ามเพศเอาไว้ได้อย่างมั่นคง เราก็จะสามารถลดอัตราความพยายามในการฆ่าตัวตายได้”
.
อย่างไรก็ตาม ผู้ออกกฎหมายหัวอนุรักษ์นิยมกลับทำให้ชาวทรานสเจนเดอร์ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก และไม่สามารถเป็นตัวเองได้มากขึ้น ผ่านข้อกฎหมายที่ริดรอนสิทธิของชาวทรานสเจนเดอร์มากมาย ซึ่งเป็นทั้งข้อกฎหมายในด้านการแพทย์และกีฬา และมีประกาศใช้จริงในหลายๆ รัฐแล้ว อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ Greg Gianforte นักการเมืองจากรัฐมอนแทนาได้เซ็นร่างกฎหมายที่จะต้องให้ชาวทรานสเจนเดอร์ผ่าตัดแปลงเพศเสียก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนคำระบุเพศในใบสูติบัตรได้
.
หลังจากที่ผลสำรวจได้ตีพิมพ์ออกมา Armit Paley ซึ่งเป็น CEO และประธานกรรมการผู้บริหารของ The Trevor Project ก็ได้กำชับให้ผู้ร่างกฎหมายทั่วประเทศคิดถึงผลที่จะตามมาหากออกร่างกฎหมายที่ริดรอนสิทธิสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเจ็บปวดกับการไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง จนต้องเลือกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย
.
อ้างอิง : https://www.them.us/story/trans-youth-less-likely-experience-suicidal-ideation-when-gender-affirmed?utm_brand=them&utm_medium=social&utm_social-type=owned&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3hLshhjCyLLtq1wZUSMGthEXJwku5Sgz_yVQKMMMvzBN1_kQW3uQHNfcM

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub