NEWS: #ที่นี่ประเทศไทย ข่าวคราวเงียบหายไปสองปี แต่ตอนนี้ครูกอล์ฟ-ครูข้ามเพศ ยังไม่ได้บัตรข้าราชการเลย!

by | Jun 23, 2021 | News

กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากการต่อสู้ของ “ครูกอล์ฟ” ครูภาษาต่างประเทศข้ามเพศที่ต่อสู้เพื่อยืนหยัดในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้ได้มาซึ่งบัตรประจำตัวข้าราชการครู ที่ผ่านมากว่า 2 ปีแล้ว แต่ครูกอล์ฟก็ยังไม่ได้รับบัตรข้าราชการ

วันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา นาดา ไชยจิตต์ นักสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศได้โพสต์ข้อความขนาดยาวบนเฟซบุ๊กถึงความพยายามของครูกอล์ฟในการยื่นขอบัตรข้าราชการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศของเธอ แต่เพราะเธอมีคำนำหน้าเป็น “นาย” เธอจึงถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ภาพถ่ายใหม่ตามคำนำหน้าและเพศสภาพตามการอ้างถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าหน้าที่นิติกร 

แม้ว่าครูกอล์ฟจะได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนต้นสังกัดโดยการส่งหนังสือชี้แจงและใบรับรองแพทย์ แต่ก็เป็นเวลากว่า 2 ปีที่เธอยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายตามเพศสภาพ และยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวฯ ซึ่งส่งผลให้เธอไม่สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนในหลายๆ ด้าน 

นาดาตั้งคำถามถึงกระบวนการทางราชการไทยๆ ที่ไม่ได้ตีความตามความเป็นจริง รวมถึงการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลให้ครูกอล์ฟไม่ได้สิ่งที่เธอควรจะได้รับ ซึ่งนาดาได้เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้คำตอแบและแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้อง เพื่อให้ครูกอล์ฟเป็น “ครู” ที่เป็น “ครู” จริงๆ อย่างถูกต้อง 

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือในการยื่มคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

อ้างอิง: https://www.facebook.com/700205231/posts/10165623817995232