WRAP: #กูจะเป็นเพศอะไรมันก็เรื่องของกู สรุปม๊อบออนไลน์ “นักเรียนเลว” หน้ากระทรวงฯ ที่มีทั้งละคร ข้อเรียกร้อง และการยึดธง Pride

by | Jun 19, 2021 | Latest

เมื่อวานนี้ (18/06/21) กลุ่มนักเรียนเลว จัดม๊อบออนไลน์ #กูจะเป็นเพศอะไรมันก็เรื่องของกู ที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจริงๆ ต้องเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้กลุ่มฯ จัดกิจกรรมจนนำไปสู่การต่อสายเจรจากับตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง ซึ่งสุดท้ายการเจรจาจบที่ตรีนุชอนุญาตให้ใช้สถานที่ทำกิจกรรมได้ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากระทรวงฯ จะปิดเวลา 18.30 น. ตามเวลาราชการ

กลุ่มนักเรียนเลวแสดงบทบาทสมมติที่ตีแผ่ประเด็นการกดขี่ภายในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ทรงผม ชุดนักเรียน นักเรียน LGBTIQ+ จนไปถึงประสบการณ์ครูที่มีทัศนคติเหยียดเพศผ่านเพลง This is me จากภาพยนตร์ The Greatest Showman ที่ถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทย

ที่มาของม๊อบ คือการต่อยอดจากข้อสรุปของการจัดงานชุมนุมของกลุ่มในประเด็นเดียวกันเมื่อปีที่

  1. ให้นักเรียนไว้ทรงผมตามเพศวิถีของตัวเอง
  2. ให้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกชุดนักเรียนตามเพศสภาพ
  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการยุติการจำหน่ายแบบเรียนที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศที่ไม่ถูกต้อง
  4. กำชับให้ครูเลิกพฤติกรรมเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกชนิด

แต่เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้สนองข้อเรียกร้องดังกล่าว ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อ “ทวงสัญญา” ถึงปัญหาการเหยียดเพศในระบบการศึกษาไทย

Highlight สำคัญ คือการนำธงสีรุ้งหรือธง Pride ไปประดับบนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ที่ตั้งอยู่ในกระทรวง ซึ่งต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ปลดลงแทบจะทันที นำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่จับกุมสมาชิกบางส่วน เกิดความชุลมุนและถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุด ต่อมา 18.40 เจ้าหน้าที่พยายามไล่สมาชิกกลุ่มและสื่อมวลชนออกจากพื้นที่ แต่ทุกอย่างก็คลี่คลายลงในเวลาอันรวดเร็ว

อ้างอิง: https://www.facebook.com/Badstudent.th

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub