ศาลไอร์แลนด์เหนือประกาศยกเลิกการรับรองเพศสถานะ ที่ต้องผ่านการ “ตีตรา” ทางการแพทย์

by | May 30, 2021 | Uncategorized

คนข้ามเพศคือคนป่วย? คำถามที่อัดอั้นอยู่ในใจของหญิงข้ามเพศชาวไอร์แลนด์เหนือ ที่เธอร้องเข้าสู่ศาลเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการรับรองเพศสถานะ โดยมองว่ามันล้าหลังไปแล้วสำหรับเธอ
.
เธอเปิดเผยว่าตนเป็นบุคคลข้ามเพศมายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว เธอได้ส่งหลักฐานให้กับศาลเพื่อชี้ให้เห็นว่ากระบวนการที่ต้องเน้นการรับรองโดยแพทย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดการตีตราคนข้ามเพศอย่างไร และยังกล่าวอีกว่าสถานะทางเพศของเธอไม่ควรจะถูกทำให้กลายเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ว่า “เธอป่วยทางจิตใจ” การเป็นคนข้ามเพศสำหรับเธอมันไม่ใช่อาการป่วย กลับกันมันคือสิ่งที่เธอเป็น นั่นคือชีวิตของเธอ ไม่ใช่โรคร้ายหรือความป่วยไข้
.
อย่างไรก็ตามคำร้องของเธอได้มีการตัดสินออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า การให้วินิจฉัยเรื่องความทุกข์ใจในเพศสภาพเพื่เป็นการรับรองสถานะทางเพศถือเป็นอันขัดแย้งตามมาตราที่ 8 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(ECHR) ระบุถึงการเคารพในชีวิตส่วนตัวของบุคคล พร้อมกันนั้นยังได้มีการยกเลิกคำเรียกที่ถือเป็นการตีตราคนข้ามเพศออกไป
.
หลังจากการฟ้องร้องต่อศาลไอร์แลนด์ เรื่องราวจองเธอก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งคนที่เห็นด้วยกับเธอ ก็คอยเป็นพลังหรือเสียงเล็กๆ ผลักดันเธอเข้าไปต่อสู้ในศาลเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นของความเท่าเทียมทางเพศ

อ้างอิง : https://www.newsletter.co.uk/news/politics/belfast-court-trans-judgment-a-major-change-to-the-system-3240452
ภาพจาก : https://gcn.ie/belfast-court-delivers-landmark-ruling-on-gender-recognition/
Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/

YoungPrideClub #Irelandcourt #Transwomen #Humanright #transgender