LGBTQ+ ในอเมริกาไม่มีความต้องการและไม่วางแผนที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส Covid-19

by | Apr 15, 2021 | Society

ผลสำรวจจาก Out Boulder County พบว่าประชากร LGBTQ+ ในอเมริกาไม่มีความต้องการและไม่วางแผนที่จะรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัส Covid-19 โดยเหตุผลอันดับหนึ่งก็คือยังคงกังวลในเรื่องของความปลอดภัย เหตุผลรองลงมาก็คือยังคงกังวลในประสิทธิภาพของตัววัคซีน และสุดท้ายคือไม่ไว้ใจในการจัดการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความกังวลที่ว่านี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ จากการสำรวจโดย National Center for Trans Equality ในปี 2005 พบว่ากลุ่มทรานส์เจนเดอร์กว่า 33% เคยถูกแพทย์ปฏิเสธให้การรักษา และแสดงท่าทีไม่ให้เกียรติ และแสดงกิริยาหยาบคาย และอีก 23% เคยต้องยกเลิกนัดกับแพทย์ เพราะมีความกลัวว่าจะถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติ

การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมนี้ยังคงเกิดขึ้น แม้จะผ่านไปกว่า 12 ปีแล้วก็ตาม ในปี 2017 องค์การ Center for American Process ก็ได้ผลจากการสำรวจมาว่าชาว LGBTQ+ เกือบทุกคนล้วนแล้วแต่เคยได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและเท่าเทียมจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง 8% ของกลุ่มตัวอย่างได้ระบุว่าพวกเขาเคยถูกปฏิเสธให้การรักษาเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง

แต่ที่จริงแล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 นั้นมีความสำคัญมากกว่าที่คิด เพราะสมาชิกในชุมชน LGBTQ+ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้หากมีการติดเชื้อไวรัสนี้ องค์การทางการแพทย์อย่าง U.S. Gay and Lesbian Medical Association and Fenway Institute ได้กล่าวอ้างอิงไว้ว่ากลุ่มเควียร์และทรานส์เจนเดอร์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยในโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงอยู่บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ HIV/AIDS ยิ่งเมื่อบวกกับเชื้อไวรัส Covid-19 ก็จะทำให้ไวรัสสามารถเข้าแทรกซ้อนและทำให้อาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อร่างกายมากขึ้นนั่นเอง

ผู้อำนวยการขององค์การ Out Boulder County จึงให้ความเห็นว่าสมาชิกกลุ่ม LGBTQ+ นั้นต้องได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของไวรัส Covid-19 ที่จะมีต่อตนเอง และควรให้บุคลากรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของกลุ่ม LGBTQ+ เอาไว้ในฐานข้อมูลของการควบคุมโรคไวรัส Covid-19 ควบคู่กับข้อมูลทางการแพทย์และการรักษาด้วย เพื่อที่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์อื่นๆ จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดการและดูแลเรื่องการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น

หากมีความรู้ความเข้าใจ บวกกับการปฏิบัติจากทีมแพทย์ที่ให้เกียรติและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น สมาชิกกลุ่ม LGBTQ+ ชาวอเมริกาก็น่าจะลดความลังเลและความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนของไวรัส Covid-19 ได้ และเปิดใจเข้ารับการรักษาเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของตนเองกันมากยิ่งขึ้น
.
อ้างอิง : https://www.them.us/story/lgbtq-people-twice-as-hesitant-covid-vaccine-survey?utm_medium=social&utm_social-type=owned&utm_source=facebook&utm_brand=them&fbclid=IwAR1piYW_TjhtZN5WB-8tAJILiywtrS4l2gekZAXb4-eGVW_0cc1iW_O7JEU
Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub