ป้องกันหรือปิดกั้น”เสียงเรียกร้องสะท้อนกลับไปยังรัฐบาล ลังจากการออกพรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ล่าสุด

by | Apr 15, 2021 | Society

“ป้องกันหรือปิดกั้น”เสียงเรียกร้องสะท้อนกลับไปยังรัฐบาล ลังจากการออกพรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ล่าสุด อันเป็นการป้องกันการนำเสนอข่าวให้กับประชาชน
.
โดยเนื้อหาหลักๆ ของพรบ.ฉบับนี้ประกอบไปด้วย
1.ห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
2.ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความมั่นคงของรัฐ
3.หากกระทำผิดพรบ. ข้อมูลข่าวสาร การพิจารณาคดีต้องเป็นความลับห้ามเปิดเผย
4.ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธุ์ระหว่างประเทศและความเสัยหายด้านการคลัง
5.การขอข้อมูลต้องขอข้อมูลข่าวสารจากรัฐผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งรัฐมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารหรือไม่ให้ก็ได้
6.ต้องแต่งตั้งกรรการในสาขาต่างๆ(รวมถึงนายทุน)ให้เป้นผู้มีอำนาจในการสั่งการต่างๆ อาทิ การห้ามเปิดเผยข้อมูล
.
ซึ่งพรบ. ดังกล่าวได้ผ่านมติของคณะรัฐมตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่าจับตากันต่อไปว่า จะมีการประกาศใช้จริงหรือไม่ เพราะถ้าหากมีการประกาศใช้จริง นี่อาจะเป็นพรบ. ที่ผูกขาดระหว่างรัฐกับประชาชนในการรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของรัฐ ซึ่งแท้จริงแล้ว นักการสื่อสารมวลชนควรจะได้รับอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และต้องไม่มีการปิดกั้นใดๆ
.
ขณะเดียวกันได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ร่วมกันติดแฮ็ชแท็ก #ไม่เอาพรบข้อมูลข่าวสาร เพื่อเรียกร้องให้มติที่ว่านี้ตกไป แต่ถึงอย่างไรในขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากทางรัฐบาล
ภาพจาก : https://www.facebook.com/NoSalimList/photos/a.158562259306092/263172982178352/
@youngprideclub
Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClubป้องกันหรือปิดกั้น”เสียงเรียกร้องสะท้อนกลับไปยังรัฐบาล ลังจากการออกพรบ.ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ล่าสุด อันเป็นการป้องกันการนำเสนอข่าวให้กับประชาชน