สถาบันการศึกษาในญีปุ่นน้อยกว่า 10% สนับสนุนสวัสดิการนักเรียน LGBT

by | Mar 13, 2021 | Society

ผลวิจัยเผย สถาบันการศึกษาในญีปุ่นน้อยกว่า 10% สนับสนุนสวัสดิการนักเรียน LGBT!
Japan Student Services Organization หน่วยงานอิสระด้านการศึกษาที่จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนญี่ปุ่น และให้การสนับสนุนนักเรียนชาวต่างชาติ ได้สำรวจถึงการใช้มาตรการสนับสนุนนักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูง และพบว่า 7.7% ของมหาวิทยาลัย 3.5% ของโรงเรียนมัธยม และ 0% ของวิทยาลัยเทคนิคกว่า 1,154 สถาบัน ได้ตระหนักรู้ถึงประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ และออกนโยบายเพื่อใช้จริงภายในสถาบัน

เมื่อเปรียบเทียบนโยบายในการดูแลสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาในระดับต่างๆ นั้น ให้ความสำคัญกับการดูและนักเรียนที่เป็น LGBTQ+ ในลำดับต่ำที่สุด โดยคิดเป็นแค่ 5% ของสถานศึกษาระดับมัธยมต้น และ 8% ของมหาวิทยาลัย ส่วนในวิทยาลัยเทคนิคนั้นเป็น 0% โดยนโยบายที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดในทุกระดับสถาบันก็คือ นโยบายการให้ความช่วยเหลือทั่วไป ตามด้วยนโยบายการจัดหาและวางแผนอาชีพ และนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

แม้ว่ามหาวิทยาลัยกว่า 43% ในประเทศญี่ปุ่นจะยังคงไม่มีนโยบายสนับสนุนและอำนวยความสะดวกนักเรียนที่เป็น LGBT แต่ก็เริ่มมีหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ใส่ใจในด้านของความหลากหลายทางเพศ มหาวิทยาลัยกว่า 34.5% จัดทำห้องน้ำที่สามารถใชได้ทุกเพศให้กับนักเรียน 30.1% มีการจัดให้ตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล และ 26.2% เรียกชื่อนักเรียนตามชื่อที่นักเรียนต้องการให้เรียก ทั้งในชั้นเรียนและเมื่อติดต่อธุรการ
.
อ้างอิง : https://www.nippon.com/en/japan-data/h00929/?fbclid=IwAR3esnMwF1Ro_rRCGZz5luMbAxBZD_kE1iVOYN84dO2W8PxG3qJKI8elzrc
ภาพประกอบ : https://www.arabnews.jp/en/japan/article_6315/
Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub