UN ชี้การบังคับให้นักกีฬาเพศกำกวม บำบัดทางการแพทย์ก่อนแข่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

by | Aug 31, 2020 | Society, Talk | 0 comments

UN ชี้การบังคับให้นักกีฬาเพศกำกวม บำบัดทางการแพทย์ก่อนแข่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
.

รายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆทั่วโลกไม่รับหลักการการแข่งขันกรีฑาสากลที่ต้องให้นักกรีฑาที่มีภาวะ Intersex ผ่านการบำบัดทางการแพทย์ “ที่ไม่จำเป็น” เช่น การใช้ยาหรือการผ่าตัดเพื่อลดระดับฮอร์โมงลงมาให้เท่ากับเกณฑ์ที่จะทำการแข่งขัน

 .

รายงานยังนำเสนอเพิ่มเติมอีกว่าองค์กรกรีฑาสากลนั้นควรที่จะ “ทบทวน, แก้ไข และเพิกถอน” กติกาและคุณสมบัติในการแข่งกรีฑาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักกรีฑา รวมไปถึงกติกาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักกรีฑาที่เป็น intersex

 .

ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNRC นั้นได้ทำการวิจัย สำรวจเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากมีการยื่นเสนอญัตติจากผู้แทนของประเทศแอฟริกาใต้ให้ถกเถียงปัญหาของนางสาว Caster Semeya อายุ 29 ปี นักกรีฑาเลสเบี้ยนเหรียญทองโอลิมปิกที่ได้ต่อสู้ให้ตัวเธอเองได้สามารถลงแข่งขันกีฬาอาชีพได้แม้ว่าจะมีระดับฮอร์โมน Testosterone ที่สูงกว่าหญิงสาวทั่วไป

.

งานวิจัยพบว่าภาวะกำกวมทางเพศหรือ intersex คือภาวะที่เด็กเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติบางอย่างที่ก้ำกึ่งระหว่างสองเพศแม้จะมีร่างกายภายนอกเหมือนเพศปกติ เช่น โครโมโซม อวัยวะเพศ หรือฮอร์โมน แม้ว่าต่อมาหลายคนมักจะนิยามตัวเองให้เป็นเพศใดเพศหนึ่งก็ตาม

.

โดยตลอดชีวิต 4 ปีของการเป็นนักกรีฑาอาชีพของ Semenya เธอต้องผ่านการใช้ยาลดฮอร์โมนมาตลอดเพื่อให้เธอสามารถลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวได้ แต่ครั้งนี้เธอปฏิเสธที่จะใช้ยาอีก แต่เธอก็แพ้ในชั้นกรรมการผู้จัดการแข่งขัน หลังจากนั้นเธอจึงยื่นฟ้องต่อศาลสูงสวิสเซอร์แลนด์ Swiss Federal Tribunal และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

.

อย่างไรก็ตาม เธอออกมากล่าวขอบคุณคณะกรรมการของ UNRC ที่ได้มีการนำเรื่องการกดขี่และความรุนแรงต่อผู้หญิงในวงการกีฬาขึ้นมาถกเถียงในเวทีระดับโลก

.

หลังจากนั้นสมาพันธ์กรีฑานานาชาติได้ออกมากล่าวว่า กฎการเข้ารับการบำบัดทางการแพทย์ของผู้เข้าแข่งขันนั้น “จำเป็น” ต่อการแข่งขันในกรีฑาประเภทหญิงเพื่อที่จะปกป้องผู้เข้าแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อมาศาลที่ตัดสินคดีเกี่ยวกับการกีฬาก็ตัดสินว่ากฎนี้นั้น “สมเหตุสมผลและจำเป็น” เพื่อให้ความยุติธรรมในการแข่งขัน

.

อ้างอิง: https://www.lgbtqnation.com/2020/07/u-n-says-intersex-athletes-able-compete-without-forced-drugs-surgeries/

.

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/

Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

#YoungPrideClub #Semenya #IntersexAthlete #Intersex