นักวิจัยสันนิษฐานการค้นพบ สุสานฝังศพ LGBTQ ยุคโบราณ

by | Aug 20, 2020 | Talk, Talk, Talk, Talk, Talk | 0 comments

นักวิจัยสันนิษฐานการค้นพบ สุสานฝังศพ LGBTQ ยุคโบราณ
.
งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับที่เก็บศพ 51 หลุมในประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าหลุมฝังศพเหล่านั้นอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นที่เก็บศพของคนเพศที่สามนอกจากชายหญิง
.
Megan Cifarelli นักประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัย Manhattanville ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับหลุมเก็บศพจำนวน 51 หลุมในเมือง Hasanlu ประเทศอิหร่าน เพื่อหาสิ่งที่ยังหลงเหลือยู่และสร้างภาพจำลองของสิ่งนั้น ซึ่งสิ่งที่เธอพบนั้นบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องกับเพศ
.
ในการศึกษา Cafarelli ได้พบกับสิ่งของที่เกี่ยข้องกับผู้หญิงเช่น อัญมณี เข็ม และเข็มกลัด ในหลุมที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเพศหญิง ส่วนผู้ชายนั้นก็พบเกราะ อาวุธ เป็นต้น
.
โดยหลุมศพที่สามารถระบุเพศได้ชัดเจนนั้นมีเพียงราว 20% ของหลุมศพทั้งหมด ซึ่งยังมีหลุมศพอีหลายหลุมที่ไม่สามารถระบุเพศที่ชัดเจนจากสิ่งของที่เหลือไว้ในหลุมได้ เช่น บางหลุมมีอาวุธและเข็มกลัด หรือถ้วยทองคำที่มีรูปของมนุษาย์ท่าทางเหมือนหญิงสาวแต่มีหนวดอยู่
.
นี่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสุสานแห่งนี้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพราะสิ่งของที่อยู่ในหลุมศพนั้นเป็นสิ่งที่ญาติจะฝังพร้อมกับศพเพื่อแสดงความระลึกถึง ดังนั้นมันจึงเป็นสื่งที่สามารถแสดงถึงตัวตนของศพได้อย่างดี
.
อ้างอิง: https://www.lgbtqnation.com/2018/12/researchers-may-found-3000-year-old-burial-site-transgender-people
.
Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

YoungPrideClub #Hasanlu