ผลวิจัยชี้ ผู้ชายที่ Toxic และเหยียดเพศ

by | Aug 19, 2020 | Society, Talk | 0 comments

มีแนวโน้มฆ่าตัวตายและซึมเศร้า

ผลวิจัยชี้ชัด พฤติกรรมความรุนแรงของเพศชาย มีแนวโน้มฆ่าตัวตายและซึมเศร้า
หากพูดถึงเรื่องการเหยียดเพศ ภาพจำของใครหลาย ๆ คน คงเป็นการโดนผู้ชายสักคนดูถูกอย่างรุนแรงว่า ‘สายเหลือง’ หรือการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในความเป็นชาย แต่รู้หรือไม่คะว่าผู้ชายพวกนี้ก็มีปัญหาสุขภาพเหมือนกัน โดยหนังสือพิมพ์เดลีเมล์ของอังกฤษเคยตีพิมพ์งานวิจัยที่ชี้ถึงผลกระทบของ toxic masculinity หรือ ภาวะความเป็นชายเป็นพิษ ซึ่งเป็นผลผลิตของผู้ชายก้าวร้าว และกดทับผู้ชายด้วยกันที่ไม่แสดงออกเหมือนกับตนเอง
.
โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กและมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา แชเปิลฮิลล์ ได้ทำการเชื่อมโยงกันระหว่าง ภาวะคลั่งความเป็นชาย พฤติกรรมรุนแรง และหลาย ๆ อย่างที่เอื้อต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้ชาย พบว่า ผู้ชายที่แสดงออกถึงภาวะความเป็นชายมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและต่อต้านกลุ่ม LGBTQ+ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพและเพิ่มพฤติกรรมการเหยียดเพศมากขึ้น
.
ผลสรุปงานวิจัยนี้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างทีมนักวิจัยและ Promundo กลุ่มสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศที่ใช้ ‘Man Box’ เพื่อแบ่งลักษณะความเป็นผู้ชายทั้ง 17 ประเภท เช่น พฤติกรรมที่ควบคุมพฤติกรรม การมีแรงขับทางเพศแบบสุดโต่ง ความยึดมั่นอย่างแรงกล้าในบทบาททางเพศของตัวเอง ความหลงใหลในรูปลักษณ์ของตัวเองอย่างแข็งกร้าว และการแสดงถึงความเข้มแข็งดุจชายชาตรี
.
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ชายมากกว่า 3,000 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ เม็กซิโก และ อเมริกา ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ลักษณะของ The Man Box scale จำแนกออกเป็น 5 จุด โดยยึดตามกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกรอบของความเสมอภาคทางเพศ หรือไม่อย่างนั้นก็ยึดตามแบบอย่างของผู้ชายที่ยึดความเป็นใหญ่ทางเพศของตัวเอง
.
ทั้งนี้ Gary Barker ประธานและผู้ก่อตั้ง Promundo ได้กล่าวถึงผลวิจัยจากการทำ the Man Box scale ได้ทำให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อผู้ชายเหล่านั้นนำความคิดเกี่ยวกับความเป็นชายมาใช้ ซึ่งพวกเขาก็กำลังเป็นภัยคุกคามวิถีชีวิตตามแต่ลักษณะของบุคคล โดยพฤติกรรมเหล่านั้นก็ย้อนมากระทบสุขภาพของพวกเขาเช่นเดียวกัน “เราใช้เครื่องมือในการสำรวจที่ช่วยให้เราวัดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่อันตรายจากกลุ่มคนที่ยึดติดในกฎตายตัวของเพศธรรมชาติ ที่รวมไปถึง ความเสมอภาคทางเพศ และ แบบฉบับที่แข็งแรงกว่าในความเป็นชาย
.
ผลการวิจัยนี้ยังได้ตีพิมพ์ในวารสาร Preventive Medicine ที่บอกว่าผู้ชายที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนั้นมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายหรือเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2 เท่า และมากกว่า 5 ครั้ง ที่พวกเขามีส่วนร่วมในการคุกคามทางเพศ การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ รวมถึงการเหยียดผู้อื่นทั้งการกระทำและคำพูด
.
จากการทำวิจัยในครั้งนี้ Amber Hill นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กและหนึ่งในผู้เขียนวารสารได้กล่าวสรุปถึงผลวิจัยที่ชี้ชัดว่าพฤติกรรมความเป็นชายแบบสุดโต่งกำลังเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพของพวกเขาเอง “การสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าอันตรายจากความเป็นชายสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้คนที่รับรองความเป็นกลุ่มเดียวกับพวกเขา เช่น คนที่เท่าเทียมกับพวกเขา ครอบครัว หรือสังคมกลุ่มใหญ่ ซึ่งมันสำคัญที่ต้องพึงระลึกไว้ว่าความเป็นปัจเจกทางเพศมีอิทธิพลและผลกระทบต่อสังคมที่มีอคติทางวัฒนธรรมและแนวคิดว่าความสัมพันธ์แบบ ชาย – หญิง เป็นความสัมพันธ์แบบปกติ (heteronormative) ที่พวกเขาร่วมอยู่ด้วย”
.
น่ากังวลเหลือเกินค่ะว่าพฤติกรรมการแสดงความเป็นชายกำลังเป็นภัยต่อคนอื่น ๆ ในสังคม รวมถึงตัวพวกเขาเองด้วย ซึ่งมันไม่ง่ายที่จะเปลี่ยน แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะปรับ ก่อนจะสายเกินแก้นะคะ
.
โดย Nomy Wich Viva
.
อ้างอิง: https://www.them.us/story/toxic-homophobic-men-more-likely-to-have-mental-health-issues?fbclid=IwAR3OS34OAo56J6Fi5ZqpWCYPCIl3frJQXCUZbzzFAiVWXJxLjf10tbmZWt8

.

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

YoungPrideClub #ToxicMasculinity #Men #manhood