Forbes ชี้ธุรกิจที่ความเท่าเทียมทางเพศ อาจประสบความสำเร็จมากกว่า

by | Aug 17, 2020 | Entertainment | 0 comments

ทำไมความเท่าเทียมทางเพศถึงเป็นเรื่องสำคัญในการประสบความสำเร็จของธุรกิจ

จากรายงานของ World Economic Forum พบว่าทวีปอเมริกาเหนือจะไม่เห็นความเท่าเทียวทางเพศไปอีก 151 ปี รายงานดังกล่าวยังชี้อีกว่าการแบ่งแยกเพศสามารถสร้างผลกระทบมหาศาลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย เพราะการมีอยู่ของช่องว่างระหว่างเพศของประเทศใดๆสามารถส่งผลต่ออำนาจและอิทธิพลกับโลกทั้งใบได้

ซึ่งในสังคมหนึ่ง พวกเราทุกคนกำลังทิ้งเงินจำนวนมหาศาลไปอย่างสูญเปล่าโดยการยอมให้ช่องว่างความไม่เท่าเทียมนี้เกิดขึ้น

เพราะในความเป็นจริงแล้ว จากรายงานของ McKinsey & Company พบว่าการลดน้อยลงของช่องว่างระหว่างเพศสามารถเพิ่มเงินจำนวนระหว่าง 12 ถึง 28 ล้านล้านเหรียญสหรัฐให้กับ GDP ของโลกได้เลยทีเดียว

.

แล้วความเท่าเทียมมันเป็นยังไงล่ะ?

1. การได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน เพราะการให้ค่าตอบแทนไม่ควรที่จะถูกกำหนดโดยเพศของคนๆหนึ่ง (หรือว่า ชาติพันธ์ อายุ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรืออื่นๆ)

2. การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

3. การได้รับบทบาทเท่ากันในตำแหน่งผู้นำของกลุ่ม บริษัท หรืออื่นๆ เพราะกลุ่มที่มีความเป็นผู้นำควรที่จะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงอยู่ในกลุ่มอย่างเท่าๆกัน

4. การได้รับการฝึกฝนและการส่งเสริมในโอกาสทางอาชีพ โดยทางบริษัทควรจะสะท้อนความต้องการของลูกจ้างทั้งหมดรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย

.

แล้วบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายของตนเองเกี่ยวกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศเป็นอย่างไรบ้าง?

จากการศึกษาของ McKinsey & Company ที่ทำการวิเคราะห์บริษัทกว่า 1000 แห่งทั่วโลก สามารถพิสูจน์ได้ว่าองค์กรที่มียิ่งมีความหลากหลายมากในระดับผู้นำองค์กรมีแนวโน้มที่จะมีกำไรและมูลค่าในระยะยาวสูงกว่า มากไปกว่านั้นพวกบริษัทที่มีอัตราความหลากหลายทั้งทางเพศและชาติพันธุ์ต่ำจะมีโอกาสร้อยละ 29 ที่จะทำกำไรได้น้อยกว่า พูดง่ายๆก็คือ มันจะเป็นเรื่องแย่สำหรับบริษัท ถ้าในระดับผู้นำของบริษัทนั้นๆไม่มีความหลากหลายอยู่

.

แล้วบริษัทเหล่านั้นจะลดช่องว่างทางเพศนี้ลงอย่างไร?

พวกองค์กรไม่แสวงผลกำไรสามารถลดช่องเหล่านี้ลงได้ด้วยการทำให้ความเท่าเทียมเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เหมือนกับเป้าหมายทางธุรกิจอื่นๆ เหล่าผู้นำในองค์กรจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการสื่อสารที่ปลอดภัยเพื่อที่เรื่องสำคัญอย่างความไม่เท่าเทียมในสังคมสามารถถูกนำมาอภิปรายได้ นี่จะทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นในการระบุและแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรทั้งองค์กร

.

ถึงเวลาแล้วที่จะปิดช่องว่างความไม่เท่าเทียมทางเพศและไปสู่ความเป็นได้ที่ทั้งโลกมองข้ามมานานหลายศตวรรษ

.

โดย Fimm Thanakul

อ้างอิง:   https://www.forbes.com/sites/forbesnonprofitcouncil/2020/03/27/why-gender-equality-matters-in-business-success/#30a0f2e3669c

.

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/

Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

#YoungPrideClub #Business #Equality #Inclusivity #Gender