สหรัฐฯคาดการณ์ ผู้สูงอายุ LGBT+ พุ่ง 2 เท่าในรอบ 10 ปี

by | Aug 3, 2020 | Society, Talk | 0 comments

ไม่แน่ว่า นี่อาจจะเป็นยุคทองของ LGBTQ สูงวัย เพราะในรอบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ อเมริกาเริ่มยอมรับเพศภาวะมากขึ้นในวงกว้าง ทำให้เกิดมีชาว LGBTQ สูงวัย(รุ่นใหม่)เพิ่มมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว จำนวนเพิ่มขึ้นไล่ตามจำนวนประชากรสังคมสูงวัย ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

.

จากการสำรวจของ American Psychological Association พบว่า ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุชาว LGBTQ ในอเมริกามากถึง 2.4 ล้านคน ทำให้ทางสหรัฐคาดการณ์ว่า จำนวนประชากรกลุ่มนี้ อาจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 7 ล้านคนในปี 2030

.

ตามหลักการประชาการศาสตร์นั้น การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุชาว LGBTQ นั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ด้วยจำนวนที่มากกว่าเดิมมาก เราจึงควรเอาใจใส่ดูแลพวกเขาให้มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อหรือสมาชิกในครอบครัว ควรจะเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้แก่พวกเขา โดยในอเมริกา มีหลายองค์กรที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น

.

SAGE หรือหน่วยงานบริการดูแลผู้สูงอายุชาว LGBT ที่จะเข้ามาช่วยผู้สูงวัยให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้อยู่กับคนที่ไม่รังเกียจพวกเขา ก็จะสามารถใช้ชีวิตในปั้นปลายได้อยางมีความสุข นอกจากนี้ SAGE ยังรับดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ HIV มากกว่า 25 เมืองทั่วประเทศอเมริกาอีกด้วย

.

AARP ที่มีสมาชิกกว่า 38 ล้านคน เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่จะช่วยทำให้ชีวิตผู้สูงวัยง่ายขึ้น และได้รับส่วนลดสำหรับค่าสมัครสมาชิก และเรียนรู้เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ AIDS epidemic ตลอดจนการป้องกันตนยามท่องเที่ยว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลต่างๆ

.

สายด่วนผู้สูงอายุ LGBT แห่งชาติ ให้บริการฟรีสำหรับประชาชนที่อายุมากกว่า 50 ปี โดยจะมีอาสาสมัครมาคอยตอบคำถาม และใช้ความช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง

.

NCTE หรือ สำนักงานความเท่าเทียมของชาวทรานส์ ซึ่งจะคอยบริการให้คำปรึกษาเรื่องประเด็นรูปร่างหน้าตา รวมไปถึงอัตลักษณ์ทางเพศ หากว่าคุณถูกบูลลี่มา ที่นี่ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

.

GLMA หรือ หน่วยงานสาธารณสุขสำหรับเกย์และเลสเปี้ยน ที่นี่จะคอยสุขภาพของคุณโดยทีแพทย์ที่เป็นมิตรต่อชาว LGBT หากมารักษาที่นี่ รับรองได้ว่าไม่โดนเหยียดเพศอย่างแน่นอน

.

จะเห็นได้ว่าในอเมริกานั้นมีการจัดสรรบริการเฉพาะทางไว้ให้ผู้สูงวัยชาว LGBT เยอะมาก บางทีนี่อาจจะถึงเวลาแล้ว ที่ประเทศไทยจะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆ เพื่อชาว LGBT สูงวัยกันบ้าง

.

โดย Superfon

.

อ้างอิง:

https://www.lgbtqnation.com/2020/06/number-lgbtq-seniors-will-double-ten-years-heres-need-know/

http://www.glma.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=939&grandparentID=534&parentID=938&nodeID=1

https://www.lgbtagingcenter.org/

https://www.aarp.org/home-family/voices/lgbt-pride/