เฟสบุ๊กและอินสตาแกรม ยืนข้าง LGBTQ แบนคอนเทนท์แก้เกย์แก้เพศวิถี

by | Jul 30, 2020 | Entertainment, Talk | 0 comments

การตัดสินใจออกนโยบายครั้งสำคัญของเฟสบุ๊กและอินสตาแกรมเพื่อปิดกั้นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบำบัดปรับแก้เพศวิถีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการนำไปสู่ทางออกของปัญหาการแพร่กระจายของโฆษณาประเภทนี้ที่ส่งผลเป็นอันตรายต่อกลุ่มชาวสีรุ้งทั่วโลก

.

ไม่ว่าจะยุคใด วิธีการเพศบำบัดต่างก็ได้รับการเยินยอว่าสามารถที่จะเปลี่ยนรสนิยมและค่านิยมทางเพศได้ผ่านวิธีการทางจิตวิทยาหรือศาสนา อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์และเพศวิถีอย่างแท้จริงได้เลย ตรงกันข้าม มันกลับเป็นการเหยียดหยามและทำลายอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของพวกเขา

.

ในยุคอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ยิ่งทำให้โฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดเช่นนี้แพร่ไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น เฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ จนทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากกลุ่มต่างๆ รวมถึงผู้ที่เคยผ่านการบำบัดให้หยุดส่งต่อเนื้อหาเหล่านี้ไปยังกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม

.

หลังจากนั้นเฟสบุ๊กและอิสตาแกรมจึงออกมาตอบรับต่อการเรียกร้องนี้โดยให้มีการแบนเนื้อหาดังกล่าวในเบื้องต้น แต่ก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

.

ในขั้นต่อไปเหล่านักคลื่อนไหวจะยังเรียกร้องต่อไปยัง Youtube, Twitter, และ TikTok

.

โดย Michael Airhart

อ้างอิง:
https://www.them.us/story/op-ed-facebook-and-instagram-ban-on-conversion-therapy
https://edition.cnn.com/2020/07/10/tech/instagram-conversion-therapy-ban-scli-intl-gbr/index.html
https://www.washingtonblade.com/2020/07/15/instagram-and-facebook-to-ban-conversion-therapy-content/

.

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/

Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

#YoungPrideClub #BanConversionTherapy