กิจกรรม “ร่างกายฉันใครกำหนด” My Body My Rights จัดโดย กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (Young Pride Club)

by | Jun 17, 2020 | Advocacy, Media, Media, Media | 0 comments

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. สถานที่ American Corner ชั้น 1