คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 2)

by | Jun 4, 2020 | Media, Society | 0 comments

คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 2)คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยไทยเปิดกว้างแค่ไหน? (ตอนที่ 2)
8 มิ.ย. ร่วมรับชม เสวนา: ความลับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย (Facebook live!)
ติดตามตอนต่อไปได้ที่ young pride club ทาง FB, IG, Twitter