เสวนา: ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย (Facebook live)

by | May 31, 2020 | Media, Society | 0 comments

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

Date: วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2020 เวลา 13:00 – 16:00
Place: งานกิจกรรมออนไลน์

Details: เสวนา : ความลับมหาวิทยาลัย ที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย
ร่วมรับฟังและสะท้อนมุมมองต่อสรุปสถานการณ์ กฏเกณฑ์ นโยบาย
เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในมหาวิทยาลัยไทย
โดยนศ. LGBT+ จากทั้ง 4 ภูมิภาค
(ร่วมกับแขกรับเชิญ และดำเนินรายการโดย Young Pride Club)
.
วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2563
13.00 – 16.00 น.
เสวนาออนไลน์ Facebook Live! @Young Pride Club
(https://www.facebook.com/YoungPrideClub/)
.
กำหนดการ
12.30 – 13.00 เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ Zoom
13.00 – 13.15 กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม Young Trans Club
13.15 – 13.30 นำเสนอชุดวีดีโอ “ความลับมหาวิทยาลัยไทยที่ไม่มีใครเคยเปิดเผย”
13.30 – 14.30 สรุปสถานการณ์ของนักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ และการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัย โดยเยาวชนจากทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
14.30 – 15.00 แลกเปลี่ยนคำถาม (Q&A) และสะท้อนจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และสื่อ
15.30 – 16.00 สรุปกิจกรรมและนำเสนอแนวทางในอนาคต

สมัครเข้าร่วมด้วยการกดติดตามกิจกรรมได้ที่นี่ : https://web.facebook.com/events/2729685947154563/

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @youngprideclub