นายกทรานส์คนแรกในฝรั่งเศส! ตำแหน่งนายกทรานส์คนแรกของ Marie Cau และ การมีตัวตนของทรานส์ในการเมืองฝรั่งเศส

by | May 27, 2020 | Love, News, Play, Society | 0 comments


นายกทรานส์คนแรกในฝรั่งเศส! ตำแหน่งนายกทรานส์คนแรกของ Marie Cau และ การมีตัวตนของทรานส์ในการเมืองฝรั่งเศส
.
อ่านฉบับเต็ม: https://youngprideclub.com/2020/05/27/marie-cau-trans/
วันเสาร์ที่ผ่านมา สาวทรานส์ฝรั่งเศสอายุ 55 ปี Marie Cau ได้ถูกรับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีประจำเมือง Tilloy-lez-Marchiennes การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้ Marie ขึ้นแท่นนายกคนแรกที่เป็นทรานส์อย่างเปิดเผยในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
.
นายกใหม่แกะกล่องคนนี้ได้ถูกรับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและได้ชนะใจประชาชนในพื้นที่ผ่านโครงการ “Deciding Together”และการเน้นยำไปยังความยั่งยืนทางระบบนิเวศวิทยา
.
ความมุ่งมั่นของMarie มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและเกษตรที่ยั่งยืน รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อในพื้นที่
.
แม้ว่า Marie จะผ่านการแปลงเพศมาแล้ว 15ปีแต่เขาได้ทำการเปิดเผยว่าไม่เคยได้รับการดูถูกหรือเหยียดหยามจากผู้คนในท้องถิ่นตัวเองเลย
.
การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลที่ดีต่อการเมืองท้องถิ่นของเมือง Tilloy-lez-Marchiennes แต่ยังส่งผลต่อโฉมหน้าการเมืองฝรั่งเศสอย่างมาก โดยเฉพาะการมีตัวตนของชาวทรานส์ในการเมืองภายในฝรั่งเศส
.
รัฐมนตรีด้านความเท่าเทียมทางเพศ Marlene Schiappaได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ Marie ว่า “การมีตัวตนของชุมชนชาวทรานส์และการต่อสู้กับความเกลียดชังต่อชาวทรานส์นั้นยังมีอยู่ในแวดวงการเมืองและหน้าที่การปกครอง ยินดีด้วยนะ Marie!”
.
นอกจากนี้ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศฝรั่งเศส Stéphanie Nicotได้กล่าวว่าการเลือกตั้งข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสังคมประเทศฝรั่งเศสสมีความก้าวหน้า เนื่องจากผู้คนเริ่มให้ค่าแก่ตัวตนของบุคคลโดยไม่มองถึงอัตลักษณ์และเพศของบุคคล
.
แม้ว่า Marie จะต้องการให้ผู้คนให้ความสนใจที่ผลงานและโครงการที่มุ่งพัฒนาสังคม แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลข้ามเพศก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในแวดวงการเมืองที่ปกติได้เช่นกัน
.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีนายกทรานส์คนแรกจะเป็นผลดีในบริบทการยอมรับความแตกต่างทางเพศของประเทศ แต่สิ่งที่น่ายินดีที่สุดคือการที่มีนายกทรานส์กลายเป็นเรื่องปกติเพราะแสดงให้เห็นว่าสังคมมีการยอมรับและเข้าใจจนไม่เป็นเรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใด

โดย 1000 ไมล์

อ้างอิง:
https://www.bbc.com/news/world-europe-52795973
https://www.euronews.com/…/her-gender-doesn-t-matter-french…
https://www.gaytimes.co.uk/…/marie-cau-becomes-the-first-t…/
Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
YoungPrideClub #France #MarieCau #Transgender