17 พฤษภาคม วันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันการข้ามเพศ และการรักมากกว่าสองเพศ

142 อ่านแล้ว

17 พฤษภาคม
วันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันการข้ามเพศ และการรักมากกว่าสองเพศ
.
หรือ IDAHOT International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia
.
วันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า IDAHO และปัจจุบันมีการเพิ่มตัว T (Transphobia) เป็น IDAHOT และบางประเทศได้เพิ่มการรณรงค์ Bi (biphobia) เป็น IDAHOBiT

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: http://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub

Leave a Reply

%d bloggers like this: