17 พฤษภาคม วันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันการข้ามเพศ และการรักมากกว่าสองเพศ

by | May 17, 2020 | Article, Love, News, Society, Talk | 0 comments

17 พฤษภาคม
วันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันการข้ามเพศ และการรักมากกว่าสองเพศ
.
หรือ IDAHOT International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia
.
วันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า IDAHO และปัจจุบันมีการเพิ่มตัว T (Transphobia) เป็น IDAHOT และบางประเทศได้เพิ่มการรณรงค์ Bi (biphobia) เป็น IDAHOBiT

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub