ผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร?

by | May 16, 2020 | Society | 0 comments

ผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร?
.
วันนี้เราจะมาเสนอมุมมองสะท้อนความเป็นผู้นำของคุณหรือคนรอบข้างในการทำงานเป็นทีม ผู้นำไม่ใช่แค่สถานะทางสังคมหรืออำนาจ แต่เป็นบุคคลที่สามารถทำให้คนอีกหลายพร้อมที่จะเลือกความกล้าหาญแทนความสบายเพื่อความสำเร็จ
.
ผู้นำที่ดีในที่นี้ ไม่ใช่คนที่แก้ได้ทุกปัญหา แต่เป็นคนที่ตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การหาคำตอบของปัญหานั้น ๆ
.
ผู้นำส่วนใหญ่กลัวที่จะเสียหน้าหรือเสียศักดิ์ศรีมากจนมองไม่เห็นความเป็นจริงตรงหน้า หากผู้นำไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้า แล้วผู้นำคนนี้จะนำพาทีมไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร ?
.
ผู้ที่มองหาความสมบูรณ์แบบจะมาพร้อมกับความกลัว กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ไม่คุ้นชิน ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ปิดกั้นการพัฒนาตนเอง
.
เรามักจะไม่ชอบแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา เพราะความกลัวที่จะถูกมองแบบผิดๆ ไม่อยากเสียหน้า จึงเลือกที่จะทำในสิ่งที่เคยชินดีกว่า ความไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมานี่เองเป็นสิ่งที่กีดกั้นการพัฒนาของตนเองและองค์กร
.
ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบในยุคปัจจุบัน เมื่อเวลาเปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในที่ทำงานก็สามารถนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ได้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านความคิดและมุมมองที่ต่างออกไป ทุกคนทีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น จงใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างประโยชน์ที่ดีให้กับตัวเองและสังคมต่อไปนะคะ ผู้เขียนเป็นกำลังใจให้ค่ะ
.
โดย ShortHairDontCare
.
อ่านเพิ่มเติม.
.
อ้างอิง: Dare to lead by Brene Brown
.
Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook & Instagram & Twitter: @YoungPrideClub

YoungPrideClub #book # Daretolead #brenebrown #leader #ผู้นำ