3 พฤษภาฯ ‘วันครอบครัวเพื่อความเท่าเทียมสากล’ หรือ International Family Equality Day (IFED)

by | May 3, 2020 | Society | 0 comments

3 พฤษภาฯ ‘วันครอบครัวเพื่อความเท่าเทียมสากล’ หรือ International Family Equality Day (IFED)
.
ในปี 2012 พิพิธภัณฑ์เด็กชิคาโกได้บันทึก ‘วันครอบครัวเพื่อความเท่าเทียมสากล’ International Family Equality Day (IFED) มีขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมขอกทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและยอมรับครอบครัวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก
.
สำหรับประเทศไทยกลุ่ม LGBTQ ที่อยากสร้างสถาบันครอบครัวคือ ต้องเข้าใจว่าในประเทศไทยการจดทะเบียน ‘คู่ชีวิต’ ต่างกับการจดทะเบียนแบบ ‘สมรส’ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการรับบุตรบุญธรรม หรือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยในการมีบุตร
.
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) มาตรา 1448 กำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้เฉพาะบุคคล ‘เพศชาย’ กับ ‘เพศหญิง’ เท่านั้น ที่จะจดทะเบียนสมรสได้ เราจะมองเห็นความไม่เสมอภาคอยู่ ยังไม่นับรวมประเด็นที่ว่า ในยุคนี้ปัจเจก (แม้แต่คู่ชายหญิง) ก็ไม่ได้นิยมที่จะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันเสมอไป แต่พวกเขายังถูกข้อจำกัดทางกฎหมายบีบให้จดทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย

โดย Muay Lek

อ้างอิง :

https://www.chicagochildrensmuseum.org/lgbtq-inclusion

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
#familyequality #lgbtqfamily #1448