26 เมษายนของทุกปี เป็นวัน Lesbian Visibility Day หรือ ‘วันตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของเลสเบี้ยน’

by | Apr 26, 2020 | Society | 0 comments

26 เมษายนของทุกปี เป็นวัน Lesbian Visibility Day หรือ ‘วันตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของเลสเบี้ยน’
.
โดยเริ่มเกิดขึ้นมาในปี 2008 
.
โดย Muay Lek
.
Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/

#LesbianVisibilityDay #YoungPrideClub #Genderequality #Sex#LGBT