สรุป การคืน-ลด ค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบโคโรนาไวรัส .

by | Apr 17, 2020 | Society | 0 comments

สรุป การคืน-ลด ค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบโคโรนาไวรัส
.
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 10 เเห่งประกาศนโยบายลด\คืนค่าบำรุงการศึกษาทั้งที่เป็นทางการเเละไม่เป็นทางการ
.
มหาวิทยาลัยที่ประกาศจุดยืนไม่คืนค่าบำรุงการศึกษาชัดเจน ได้เเก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
เเละปัจจุบันมีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเเห่งเดียวเท่านั้นที่มีนโยบายการคืนค่าบำรุงการศึกษาให้เเก่นิสิต ทั้งนี้สถาบันส่วนใหญ่มีนโยบายปรับลดค่าบำรุงการศึกษามุ่งเน้นไปในปีการศึกษา 2563 เช่น ม.เชียงใหม่ ม.เกษตร และม.รังสิต เป็นต้น
.
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอีกหลายเเห่งกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาสัดส่วนเเละความเหมาะสมของการปรับลดค่าบำรุงการศึกษาคาดว่าจะมีประกาศของสถาบันอุดมศึกษาเเห่งอื่นๆตามมาในเร็วนี้
.
เขียน: Tar Purinut
.
อ้างอิง:
https://www.cmu.ac.th/…/45849ba7-9138-4844-8e6b-90669f243b51
http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20200415
https://www.facebook.com/539094559496644/posts/3671235216282547/
https://www.dpu.ac.th/news/1483

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
#YoungPrideClub #Coronavirus #University #education