กลุ่ม Young Pride Club ชวนร่วมรณรงค์

by | Mar 31, 2020 | Advocacy, Advocacy, Advocacy, Advocacy | 0 comments

กลุ่ม Young Pride Club ชวนร่วมรณรงค์
ในวันการมีตัวตนของคนข้ามเพศสากล
(Tansgender Day of Visibility)
ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
#YoungPrideClub