“เคท ครั้งพิบูลย์” ชนะคดีธรรมศาสตร์ หลังศาลปกครองสั่งเพิกถอนมติไม่รับเป็นอาจารย์ ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

by | Mar 8, 2020 | Uncategorized | 0 comments

“เคท ครั้งพิบูลย์” ชนะคดีธรรมศาสตร์ หลังศาลปกครองสั่งเพิกถอนมติไม่รับเป็นอาจารย์ ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
.

.ครูเคท ตัดสินใจลุกขึ้นฟ้องมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยใช้ดุลพินิจไม่ชอบ และเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะไม่ได้ตัดสินที่คุณสมบัติซึ่งเป็นสาระสำคัญ แต่ดูการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก
.
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัย และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ตามที่สอบคัดเลือกได้เมื่อปี 2557 
.
“การตัดสินใจฟ้องร้องจะเป็นข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับการจ้างคนที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปทำงาน เพราะในตลาดแรงงานยังมีอคติและในสังคมสูงมากกับการเลือกกลุ่มคนเพศสภาพเข้าทำงาน แม้ว่ากลุ่มคนเพศสภาพจะทำงานเก่ง วุฒิการศึกษาตรง แต่มักถูกปัดตกจากบุคลิกภาพที่ไม่น่าเชื่อถือ ทั้งที่ความจริงกลับไม่ดูเรื่องศักยภาพความสามารถที่มีของแต่ละบุคคล” ครูเคท เผยความรู้สึก

โดย Muay Lek
.
อ้างอิง:
https://www.posttoday.com/social/general/544875
https://www.posttoday.com/social/general/543683

Follow ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
#YoungPrideClub