เสวนา Young Transการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย

by | Feb 21, 2020 | Advocacy, Advocacy, Advocacy, Advocacy, Advocacy, Advocacy | 0 comments

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ข้อความ

Date: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:00 – 16:00
Place: ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Details:
เสวนา Young Trans การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยไทย
Date: 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
Time: 13.00 – 16.00 น.
Venue: ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Free! กิจกรรมนี้เข้าร่วมฟรีและไม่จำกัดเพศ อายุ สถาบันการศึกษา
https://www.facebook.com/events/614304242686466/
13.00 – 13.30 ลงทะเบียนเข้าร่วม
13.30 – 14.30 เสวนา Young Trans Club การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

• ศิริศักดิ์ ไชยเทศ (คอมเฟิร์มแล้ว)
นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนเพื่อ LGBT+ พนักงานบริการและคณะ Chiang Mai Pride
• ซาร่า ธนพงษ์ วรรณโคตร (คอมเฟิร์มแล้ว)
นักเรียนทุนสหรัฐฯ (YSEALI) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปาหนัน ชัญญา รัตนธาดา (คอมเฟิร์มแล้ว)
บัณฑิตสาวข้ามเพศ ยื่นคำร้องกรณีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและพนักงานบริการ และคณะผู้จัดงาน Chiang Mai Pride
• อาจารย์ ด.ร.พงศ์ธร จันทร์เลื่อน
คณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

14.30 – 14.45 แลกเปลี่ยนคำถาม (Q&A)
14.45 – 15.00 ร่วมถ่ายรูปหมู่และเป็นสักขีพยานการจัดตั้งกลุ่ม Young Trans Club
15.00 – 15.15 พักรับประทานของว่าง (ฺBreak)
15.15 – 16.00 กล่าวปิดและสรุปกิจกรรมที่ 1 พร้อมอ่านแถลงการณ์เยาวชนคนข้ามเพศ โดย young Pride Club
16.00 – 17.00 ถ่ายทำวีดีโอเกี่ยวกับปัญหาการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมว่าด้วยเหตุแห่งเพศในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตำมความเหมาะสม

VENUE สถานที่จัดงาน
สถานที่จัดกิจกรรม: ภาควิชาสตรีศึกษา. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Address: Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200
Phone: 053 943 572
Google Map: https://goo.gl/maps/YpJNdLjnioDKA19D8


PHOTO