ถ้าผู้หญิงหยุด โลกหยุด! ศูนย์สตรีมช. ร่วมกับ กลุ่มผู้หญิง ผู้ค้าบริการ ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ ชนเผ่า เยาวชน และ LGBT ร่วมยุติความรุนแรงทางเพศ

218 อ่านแล้ว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 16 ศูนย์สตรีมช. ร่วมกับ กลุ่มผู้หญิง ผู้ค้าบริการ ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ ชนเผ่า เยาวชน และ LGBT ในนาม CSOs for Gender Equality จัดกิจกรรมรณรงค์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม: หนึ่งพันล้านเสียงยุติความรุนแรงทางเพศและการประท้วงทั่วโลกของผู้หญิง: ถ้าผู้หญิงหยุด โลกหยุด
.
เวลา 8.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในการประกอบไปด้วย เวทีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กรณีการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมไปถึงประเด็น #Metoo และการรังแกในโลกออนไลน์ (Cyberbullying)
.
ผู้ร่วมอภิปราย:
– น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางเพศและนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (FPAR) เพื่อสิทธิในที่ดิน, โครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
– สุริยา​ แสงแก้วฝั้น​ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเยาวชนผู้พิการ, โกลบอลแคมปัส เชียงใหม่
– แน่งน้อย แช่เซ่ง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงชนเผ่า, นักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (FPAR), เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย
– ดาราณี​ ทองศิริ​: เฟมินิสต์ คอลัมนิสต์ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้หญิง และสิทธิความหลากหลายทางเพศ
– ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิหลากหลายทางเพศ และสิทธิของพนักงานบริการ
– มัจฉา พรอินทร์ เลสเบี้ยน เฟมินิสต์ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้หญิง สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิความหลากหลายทางเพศและสิทธิที่ดิน, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
– ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ HRDF
– ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ MAP
– ณัฐมน สะเภาคำ นักศึกษาภาควิชาสตรีศึกษา และนักเรียนทุนสหรัฐอเมริกา YSEALI 2019 จาก Young Pride Club
.
ติดตามข่าวสารจาก ศูนย์สตรีมช. และ CSOs for Gender-Equality ได้ที่
https://www.facebook.com/CSOs-for-Gender-Equality-740000466106292/
https://www.facebook.com/WSCCMU/
.
อ่านเพิ่มเติม:
https://youngprideclub.com/?p=481
———————————————
Young Pride Club
กลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
Website: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClyWjRNTVcrUDB2yA9KtNmQ

Leave a Reply

%d bloggers like this: