ถ้าผู้หญิงหยุด โลกหยุด! ศูนย์สตรีมช. ร่วมกับ กลุ่มผู้หญิง ผู้ค้าบริการ ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ ชนเผ่า เยาวชน และ LGBT ร่วมยุติความรุนแรงทางเพศ

by | Dec 1, 2019 | Society | 0 comments

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 16 ศูนย์สตรีมช. ร่วมกับ กลุ่มผู้หญิง ผู้ค้าบริการ ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ ชนเผ่า เยาวชน และ LGBT ในนาม CSOs for Gender Equality จัดกิจกรรมรณรงค์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม: หนึ่งพันล้านเสียงยุติความรุนแรงทางเพศและการประท้วงทั่วโลกของผู้หญิง: ถ้าผู้หญิงหยุด โลกหยุด
.
เวลา 8.30 – 16.30 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในการประกอบไปด้วย เวทีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กรณีการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมไปถึงประเด็น #Metoo และการรังแกในโลกออนไลน์ (Cyberbullying)
.
ผู้ร่วมอภิปราย:
– น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น เยาวชนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางเพศและนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (FPAR) เพื่อสิทธิในที่ดิน, โครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
– สุริยา​ แสงแก้วฝั้น​ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเยาวชนผู้พิการ, โกลบอลแคมปัส เชียงใหม่
– แน่งน้อย แช่เซ่ง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงชนเผ่า, นักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม (FPAR), เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมือง แห่งประเทศไทย
– ดาราณี​ ทองศิริ​: เฟมินิสต์ คอลัมนิสต์ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้หญิง และสิทธิความหลากหลายทางเพศ
– ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิหลากหลายทางเพศ และสิทธิของพนักงานบริการ
– มัจฉา พรอินทร์ เลสเบี้ยน เฟมินิสต์ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้หญิง สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิความหลากหลายทางเพศและสิทธิที่ดิน, ผู้อำนวยการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
– ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ HRDF
– ผู้แทนเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ MAP
– ณัฐมน สะเภาคำ นักศึกษาภาควิชาสตรีศึกษา และนักเรียนทุนสหรัฐอเมริกา YSEALI 2019 จาก Young Pride Club
.
ติดตามข่าวสารจาก ศูนย์สตรีมช. และ CSOs for Gender-Equality ได้ที่
https://www.facebook.com/CSOs-for-Gender-Equality-740000466106292/
https://www.facebook.com/WSCCMU/
.
อ่านเพิ่มเติม:
https://youngprideclub.com/?p=481
———————————————
Young Pride Club
กลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
Website: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClyWjRNTVcrUDB2yA9KtNmQ