No Bra Night แล้วไง ใครแคร์!

by | Oct 18, 2019 | Advocacy, Events | 0 comments

No Bra Night แล้วไง ใครแคร์!
https://www.facebook.com/events/946070565727707/
(English please scroll down)

Date: อังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
Time: 19.00-24.00
Venue: Baan Phuen Hostel & Rooftop
(https://goo.gl/maps/qkr4K5BibEbZankLA)

พบกับ!

  • เครื่องดื่มเริ่มต้นที่ 60 บาท!
  • วิทยากรของ TIT-TALK
    (5 นาที เรื่องราวโนบรา ในประเด้น สตรีนิยม, ประวัติศาสตร์ผู้หญิงล้านนา, ให้นมลูกในที่สาธารณะ และมะเร็งเต้านม)
  • DJ Music

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้างาน
(สามารถบริจาคสมทบทุนมตามความกรุณา
เงินทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียมทางเพศของเยาวชน)

ปารฺ์ตี้พบปะสังสรรค์ในประเด็นผู้หญิง ในเดือนแห่งการตระหนักถึงผู้ป่วยโลกเมร็งเต้านม และการขับเคลื่อน No Bra Day เพื่อส่งเสริมสิทธิผู้หญิง อิสระบนเนื้อตัว และทลายกรอบความคิดอคติ

กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการ สองภาษา ไทย อังกฤษ
(มีล่ามแปลตลอดงาน)

แต่งกาย: เอาที่สบายใจ (โนบรา หรือไม่ แล้วแต่เลย)


No Bra Night, Who cares!
(English please scroll down)

Date: Tuesday, 22 October 2019
Time: 19.00-24.00
Venue: Baan Phuen Hostel & Rooftop
(https://goo.gl/maps/qkr4K5BibEbZankLA)

Enjoy!

  • Drinks start at 60 Baht!
  • Speakers of TIT-TALK
    (5 Mins No bra related story: Feminist, Lanna History, and Public Breastfeeding, and Breast Cancer)
  • DJ Music

Free Entrance!
(Donation for youth gender equality activities.)

Bilingual Event: Thai-English
(Translator is beautiful!)

Dress Code: Yes bra or No bra, UP TO YOU

Organizer: Young Pride Club
(https://youngprideclub.com)
Sponsor:
Baan Phuen Hostel & Rooftop Mamamade by Baan Phuen
(http://baanphuenhostel.com/)
Feat:

Young Pride Club
เยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
Website: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClyWjRNTVcrUDB2yA9KtNmQ
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub