วิจัยฮาร์วาร์ดชี้ ผู้หญิง มีคะแนนทักษะผู้นำสูงกว่า ผู้ชาย

by | Oct 16, 2019 | Society | 0 comments

วิจัยฮาร์วาร์ดชี้ ผู้หญิง มีคะแนนทักษะผู้นำสูงกว่า ผู้ชาย
.
ความเชื่อช้านานว่า ผู้หญิงหลายไม่ปรารถนาที่จะมีตำแหน่งสูงในองค์กร และไม่นานก็จะลาออก ไปเลี้ยงลูก ดูแลครอบครัว
กำลังถูกท้าทาย ในศตวรรษที่ผ่านมา
.
โดยเฉพาะ งานวิจัยฮาร์วาร์ดรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 จากผู้ชาย 3,876 คนและผู้หญิง 4,779 คน ที่เป็นผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ
.
พบว่า ผู้หญิงกลับมีคะแนนสูงกว่าผู้ชาย กว่า 17 ทักษะใน 19 ทักษะความเป็นผู้นำทั้งหมด
.
น่าสนใจ ความเชื่อมั่นสำหรับผู้ชายและผู้หญิมีความแตกต่างอย่างมาก ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี
ในขณะที่ผู้ชายมีความมั่นใจมากขึ้น ผู้หญิงเหล่านี้กลับไม่ทราบว่า พวกเขาอาจจะมีความสามารถมากกว่าที่พวกเขาคิด
.
แต่เมื่อคนเราอายุมากขึ้นถึง 40 ปี ความมั่นใจก็เพิ่มขึ้น
.
โดยเฉพาะ อายุเกิน 60 ปี ความเชื่อมั่นของผู้ชายลดลง ในขณะที่ความมั่นใจของผู้หญิงกลับเพิ่มขึ้น
.
แม้ว่าการศึกษาไม่ได้หาว่าผู้หญิงขาดความมั่นใจอย่างแท้จริงในระยะเริ่มต้น จริงหรือไม่
.
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่า ระดับความเชื่อมั่นที่ต่ำกว่าในวัยเยาว์เหล่านี้ สามารถกระตุ้นให้ผู้หญิงมีความคิดริเริ่ม ความยืดหยุ่นและเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระยะยาว
.
ถึงกระนั้น ความจริงที่ตกใจก็คือ สัดส่วนของผู้หญิงในผู้นำระดับสูงขององค์กรต่างๆ กำลังลดลงทั่วโลก
.
และข้อมูลของส่วนใหญ่เป็นเพียงข้อมูฃพฤติกรรมของการเป็นผู้นำ
ซึ่งแตกต่างจากการตัดสินใจส่งเสริมการขาย ประสิทธิภาพ และหรือการตัดสินใจเลื่อนขั้นที่สูงขึ้น
.
แหล่งข้อมูล:
https://hbr.org/2019/06/research-women-score-higher-than-men-in-most-leadership-skills

———————————————
Young Pride Club
กลุ่มเยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
Website: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClyWjRNTVcrUDB2yA9KtNmQ